Ásta R. Jóhannesdóttir: ræður


Ræður

Ástandið í lyfjamálum

athugasemdir um störf þingsins

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Húsnæðismál geðfatlaðra

fyrirspurn

Viðbúnaðaráætlun vegna fuglaflensu

fyrirspurn

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Bensínstyrkur öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Tryggur lágmarkslífeyrir

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(efnistaka úr gömlum námum)
lagafrumvarp

Gegnumlýsingartæki fyrir tollgæsluna

fyrirspurn

Reykjavíkurflugvöllur

umræður utan dagskrár

Fjölgun og staða öryrkja

umræður utan dagskrár

Stefna ríkisstjórnarinnar í velferðarmálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar

(sameiginleg forsjá barns o.fl.)
lagafrumvarp

Framkvæmd þingsályktunar um stofnun sædýrasafns

fyrirspurn

Aðgerðir til að bæta heilbrigði Íslendinga

fyrirspurn

Óhollt mataræði í skólum

fyrirspurn

Kóngakrabbi

fyrirspurn

Vöktun vegna teknesíum-99 í hafinu

fyrirspurn

Stofnanir fyrir aldraða

fyrirspurn

Afsláttarkort vegna lækniskostnaðar

fyrirspurn

Aðgengi að hollum matvælum

fyrirspurn

Dánarbætur

fyrirspurn

Afleiðingar hlýnunar og viðbrögð við þeim

fyrirspurn

Aðgerðir í málefnum heimilislausra

fyrirspurn

Dýravernd

(EES-reglur, bann við tilraunum á dýrum við prófun snyrtivara)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(úttekt faggilts aðila)
lagafrumvarp

Gleraugnakostnaður barna

fyrirspurn

Ráðstöfun hjúkrunarrýma

fyrirspurn

Kjarabætur til vistfólks á dvalar- og hjúkrunarheimilum

fyrirspurn

Tæknifrjóvganir

fyrirspurn

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Leyfi til olíuleitar

fyrirspurn

Vasapeningar öryrkja

fyrirspurn

Hjúkrunarþjónusta við aldraða

fyrirspurn

Viðbúnaður Landhelgisgæslunnar

fyrirspurn

Orkusparandi búnaður í skip Landhelgisgæslunnar

fyrirspurn

Skattur á líkamsrækt

fyrirspurn

Samningurinn um líffræðilegan fjölbreytileika

umræður utan dagskrár

Lög um fæðingarorlof -- undirbúningur að fjölmiðlafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Öldrunargeðdeild á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi

fyrirspurn

Umhverfisvænar kröfur til fiskiskipaflotans

fyrirspurn

Þjóðarblóm Íslendinga

þingsályktunartillaga

Heyrnar-, tal- og sjónstöð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur öryrkja til Tryggingastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Aðbúnaður aldraðra sem bíða eftir útskrift á LSH

umræður utan dagskrár

Skýrsla um notendagjöld hjá TR -- ummæli sjávarútvegsráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Mörg umræðuefni í athugasemdum um störf þingsins

um fundarstjórn

Takmörkun auglýsinga á óhollri matvöru

þingsályktunartillaga

Hreyfing sem valkostur í heilbrigðiskerfinu

þingsályktunartillaga

Skortur á hágæsluþjónustu á barnaspítalanum

athugasemdir um störf þingsins

Fæðingarorlofssjóður

fyrirspurn

Heimahjúkrun á höfuðborgarsvæðinu

fyrirspurn

Sjúkrahústengd heimaþjónusta fyrir aldraða

fyrirspurn

Eftirlit með staðsetningu sjúkraflugvéla

fyrirspurn

Hreyfing sem valkostur í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Endurskoðun laga um málefni aldraðra

fyrirspurn

Forgangsröð í heilbrigðiskerfinu

umræður utan dagskrár

Upplýsingaréttur um umhverfismál

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Aðstaða farþega á Egilsstaðaflugvelli

fyrirspurn

Lenging flugbrautarinnar á Akureyri

fyrirspurn

Gamla héraðsskólahúsið á Laugarvatni

fyrirspurn

Geðheilbrigðisþjónusta barna og unglinga

umræður utan dagskrár

Staðan í hjúkrunarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Þjónusta við börn og unglinga með geðraskanir

fyrirspurn

Samningar við hjúkrunarheimili

fyrirspurn

Slys á börnum

fyrirspurn

MFS-einingin á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi

fyrirspurn

Gjaldtaka á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi

fyrirspurn

Skattlagning styrkja úr sjúkra- og styrktarsjóðum

fyrirspurn

Útreikningur bóta hjá Tryggingastofnun ríkisins

umræður utan dagskrár

Staðan í hjúkrunarmálum

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Útskriftarvandi LSH

athugasemdir um störf þingsins

Almannatryggingar

(samningar við sérgreinalækna)
lagafrumvarp

Breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar

(sameiginleg forsjá barns o.fl.)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(samningar við sérgreinalækna)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 75 267,48
Flutningsræða 27 104,47
Andsvar 24 37,13
Um atkvæðagreiðslu 1 1,4
Grein fyrir atkvæði 1 0,62
Samtals 128 411,1
6,9 klst.