Ásta R. Jóhannesdóttir: ræður


Ræður

Geðheilbrigðismál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Þjónusta á öldrunarstofnunum

fyrirspurn

Ný framtíðarskipan lífeyrismála

þingsályktunartillaga

Nám í fótaaðgerðafræði

fyrirspurn

Þjónusta við heilabilaða

umræður utan dagskrár

Úttekt á hækkun rafmagnsverðs

þingsályktunartillaga

Fæðingarorlofsgreiðslur og umönnunarbætur

fyrirspurn

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Upplýsingar til þingmanna

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Miðstöð mæðraverndar

umræður utan dagskrár

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Málefni Umhverfisstofnunar í kjölfar skýrslu Ríkisendurskoðunar

umræður utan dagskrár

Skattlagning lífeyrisgreiðslna

þingsályktunartillaga

Fjárlög 2007

lagafrumvarp

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

fyrirspurn

Hjúkrunarheimili og öldrunarþjónusta

fyrirspurn

Heilsugæsla í Grafarholti

fyrirspurn

Tvöföldun Suðurlandsvegar -- málefni aldraðra

athugasemdir um störf þingsins

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Almannatryggingar og málefni aldraðra

(lífeyrisgreiðslur elli- og örorkulífeyrisþega o.fl.)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum, þingstörfin fram undan o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um utandagskrárumræðu o.fl.

um fundarstjórn

Auglýsingar um fjárhættuspil

umræður utan dagskrár

Vatnajökulsþjóðgarður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ákvæði íslenskra laga um hreinsun á strandstað

athugasemdir um störf þingsins

Bæklingur um málefni aldraðra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rammaáætlun um náttúruvernd

þingsályktunartillaga

Búsetumál geðfatlaðra í Reykjavík

fyrirspurn

Stuðningsforeldrar

fyrirspurn

Afsláttarkort vegna lækniskostnaðar

fyrirspurn

Málefni aldraðra

(greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(vistunarmatsnefndir)
lagafrumvarp

Barna- og unglingageðdeildin

fyrirspurn

Slysavarnir aldraðra

fyrirspurn

Rekstur dvalar- og hjúkrunarrýma

fyrirspurn

Norræna ráðherranefndin 2006

skýrsla

Þjónusta við alzheimersjúklinga -- atvinnumál á Ísafirði

athugasemdir um störf þingsins

Umræðuefni í athugasemdum

um fundarstjórn

Hlutur kvenna í stjórnmálum, tvísköttunarsamningar o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Sóttvarnalög

(stjórnsýsluleg staða sóttvarnalæknis o.fl.)
lagafrumvarp

Bótaskyldir atvinnusjúkdómar

fyrirspurn

Marco Polo áætlun Evrópusambandsins

fyrirspurn

Skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(greiðslur fjármagnstekjuhafa í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

(grunnur skilagjalds)
lagafrumvarp

Úrvinnslugjald

(umbúðanúmer og prósentutölur)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangasbifreiðar)
lagafrumvarp

Menntunarmál blindra og sjónskertra

athugasemdir um störf þingsins

Málefni aldraðra

(vistunarmatsnefndir)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(vistunarmatsnefndir)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 53 257,65
Flutningsræða 10 51,72
Andsvar 29 49,87
Grein fyrir atkvæði 10 9,38
Um atkvæðagreiðslu 2 3,03
Ber af sér sakir 1 1,68
Samtals 105 373,33
6,2 klst.