Ásta R. Jóhannesdóttir: ræður


Ræður

Ávarp forseta

þingsetning

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Kosning í alþjóðanefndir skv. 35. gr. þingskapa, sbr. reglur forsætisnefndar frá 17. maí 1999, með síðari breytingum

kosningar

Tilkynning um stefnuræðu forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Hlutað um sæti þingmanna skv. 4. mgr. 3. gr. þingskapa

þingsetning

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Tilkynning um stjórnir þingflokka

tilkynningar forseta

Tilkynning um embættismenn fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um embættismenn alþjóðanefnda

tilkynningar forseta

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Mál á dagskrá

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fundir í viðskiptanefnd

um fundarstjórn

Efnahagshorfur, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Aðildarumsókn að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Olíugjald og kílómetragjald og gjald af áfengi og tóbaki o.fl.

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Stýrivextir -- vinnulag á þingi -- ORF Líftækni -- styrkir til stjórnmálaflokka

störf þingsins

Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

För utanríkisráðherra til Möltu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræða um Icesave

um fundarstjórn

Umboð samninganefndar í Icesave-deilunni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rannsókn sérstaks saksóknara á bankahruninu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Einkavæðing bankanna -- upplýsingagjöf til nefnda -- Icesave o.fl.

störf þingsins

Fyrirkomulag umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Endurskoðun á stöðu embættismanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald

(bann við nektarsýningum)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá og lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Framlagning mála ríkisstjórnarinnar, dagskrá þingsins o.fl.

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Fundur í menntamálanefnd -- viðvera forsætisráðherra

um fundarstjórn

Nýting orkulinda og uppbygging stóriðju

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Icesave-samningar og ríkisábyrgð

óundirbúinn fyrirspurnatími

Túlkun þingskapa

um fundarstjórn

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(samningsbundnar greiðslur til bænda)
lagafrumvarp

Upplýsingar um Icesave-samningana

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Icesave -- endurskoðun raforkulaga -- greiðsluaðlögun -- vinnubrögð á Alþingi o.fl.

störf þingsins

Endurskipulagning rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja

(stofnun hlutafélags, heildarlög)
lagafrumvarp

Fyrirkomulag óundirbúinna fyrirspurna

um fundarstjórn

Heimild ríkissjóðs Íslands til viðbótarlántöku á árinu 2009

lagafrumvarp

Umfjöllun fjárlaganefndar og allsherjarnefndar um skýrslur Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Stofnfé sparisjóða -- þjóðaratkvæðagreiðslur -- Icesave -- samgöngumál

störf þingsins

Fyrirkomulag umræðna um störf þingsins

um fundarstjórn

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-samningar)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Fundarhlé vegna nefndarfundar

um fundarstjórn

Fjármálafyrirtæki

(sparisjóðir)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ríkisbankarnir -- sparnaður í rekstri þingsins -- samgöngumál --svar við fyrirspurn

störf þingsins

Breytingartillaga og umræða um ESB

um fundarstjórn

Aðildarumsókn að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Vinnubrögð stjórnarmeirihlutans

um fundarstjórn

Aðildarumsókn að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Upplýsingar varðandi ESB-aðild

störf þingsins

Þingfundur, nefndafundir og upplýsingar varðandi ESB-aðild

um fundarstjórn

Aðildarumsókn að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Upplýsingar varðandi ESB-aðild

um fundarstjórn

Aðildarumsókn að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Aðildarumsókn að Evrópusambandinu

þingsályktunartillaga

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Atkvæðagreiðsla um ESB, nefndastörf o.fl.

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Stuðningur vegna fráveituframkvæmda

fyrirspurn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skipan starfshóps um Evrópumál

tilkynningar forseta

Tilkynning um úrsögn úr þingflokki

tilkynningar forseta

Fyrirgreiðsla í bönkum -- spekileki

óundirbúinn fyrirspurnatími

Leiðrétting á vísun til nefndar

tilkynningar forseta

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-samningar)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-samningar)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 156 51,23
Samtals 156 51,23