Ásta R. Jóhannesdóttir: ræður


Ræður

Forseti Íslands setur þingið

þingsetning

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stofnun nýs þingflokks

tilkynningar forseta

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um stefnuræðu forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Efnahagshrun og endurreisn, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2010

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um stjórn þingflokks

tilkynningar forseta

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um rannsóknarnefnd Alþingis

tilkynningar forseta

Tilkynning um stjórn þingflokks

tilkynningar forseta

Afturköllun á ákvörðun umhverfisráðherra um Suðvesturlínu

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Atvinnu- og skattamál -- samgöngur -- lífeyrissjóðir

störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Áform ríkisstjórnarinnar í skattamálum

um fundarstjórn

Vörumerki

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fundarstjórnarumræða og dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Ráðningar án auglýsinga -- breytingar á kosningalögum o.fl.

störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Áform ríkisstjórnarinnar í skattamálum

umræður utan dagskrár

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald

(bann við nektarsýningum)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Stjórn fiskveiða

(rýmkun frístundaveiða, aukin veiðiskylda o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Skipulag þingstarfa

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Skattamál, viðvera ráðherra og framhald kvöldfundar

um fundarstjórn

Bréfaskipti milli forsætisráðherra Íslands, Bretlands og Hollands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ræðutími í óundirbúnum fyrirspurnum o.fl.

um fundarstjórn

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Ályktun Samfylkingarinnar í Garðabæ -- fjárlagagerð -- skattamál o.fl.

störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Efnahagsástandið og brottflutningur af landinu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008

(skilafrestur skýrslu, meðferð á Alþingi o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Umfjöllun fjárlaganefndar og utanríkismálanefndar um skýrslur Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Minnst látins fyrrverandi alþingismanns

minning

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Stuðningur við fyrirhugað gagnaver

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vinna við aðildarumsókn að ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ríkisútgjöld og skattar -- heilbrigðisþjónusta -- vinnulag á þingi -- fjárlagagerð -- styrkir ESB

störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í skattamálum

(breyting ýmissa laga, hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Tekjuöflun ríkisins

(breyting ýmissa laga, auknar tekjur ríkissjóðs)
lagafrumvarp

Jólakveðjur

Ríkisábyrgð á lántöku Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta

(Icesave-reikningar)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis -- tilkynning forseta um útbýtingu þingskjals (frv. til laga um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu um gildi laga nr. 1/2010)

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Minnst látins fyrrverandi alþingismanns

minning

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Heilbrigðisstofnun Suðurnesja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Minnst látins fyrrverandi alþingismanns

minning

Tilkynning um mannabreytingu í nefnd

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um mannabreytingu í nefnd

tilkynningar forseta

Aðildarviðræður við ESB -- skuldaaðlögun fyrirtækja -- stjórnsýsluúttektir

störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Staða atvinnulausra

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmála

tilkynningar forseta

Einkarekstur í heilbrigðisþjónustu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um embættismann fastanefndar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Staðan að lokinni þjóðaratkvæðagreiðslu, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Frumvarp um stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fyrirkomulag óundirbúinna fyrirspurna

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Starfsemi ECA í Keflavík -- almannavarnir á Suðurlandi -- atvinnuuppbygging o.fl.

störf þingsins

Tilhögun þingfundar og tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Lögskráning sjómanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis

tilkynningar forseta

Tilkynning um stjórn þingflokks

tilkynningar forseta

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Minnst látins fyrrverandi alþingismanns

minning

Bréf ráðherra til forstjóra Sjúkratrygginga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vandi ungs barnafólks

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lífeyrisréttindi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða, skýrsla nefndar skv. lögum nr. 142/2008

munnleg skýrsla þingmanns

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Félagsleg áhrif kreppunnar á börn og unglinga

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Skuldir heimilanna og nauðungaruppboð

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárhagsleg endurskipulagning sparisjóðakerfisins, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Skeldýrarækt

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um stjórn þingflokks

tilkynningar forseta

Hjúskaparlöggjöf -- samstarf við AGS -- iðnaðarmálagjald o.fl.

störf þingsins

Staða og fjárhagslegar afleiðingar eldgoss í Eyjafjallajökli

umræður utan dagskrár

Tilkynning um stjórn þingflokks

tilkynningar forseta

Fjárveitingar til framkvæmda -- réttindi skuldara -- fjármálakreppa í Grikklandi o.fl.

störf þingsins

Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Réttarhöld í máli mótmælenda

um fundarstjórn

Öryggismál sjómanna

umræður utan dagskrár

Geislavarnir

(bann við afnotum ungmenna af sólarlömpum)
lagafrumvarp

Tilkynning um mannabreytingu í nefnd

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Launastefna ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Tilkynning um embættismann fastanefndar

tilkynningar forseta

Tilkynning um mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Launakjör seðlabankastjóra -- mótmælendur í Alþingishúsinu -- atvinnumál o.fl.

störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Launakjör seðlabankastjóra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fyrirkomulag óundirbúinna fyrirspurna

um fundarstjórn

Umræður á þingi -- skaðabætur vegna bankahruns -- hvalveiðar o.fl.

störf þingsins

Brottfall laga nr. 16/1938

(afkynjanir)
lagafrumvarp

Þingsályktunartillaga um ákæru á hendur mótmælendum

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fækkun ráðuneyta -- afgreiðsla mála í allsherjarnefnd -- LÍN -- orkumál o.fl.

störf þingsins

Fjármálafyrirtæki

(hertar reglur)
lagafrumvarp

Heimild til samninga um gagnaver í Reykjanesbæ

lagafrumvarp

Tilhögun þinghalds

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Þingmennskuafsal Steinunnar Valdísar Óskarsdóttur

tilkynning frá þingmanni

Aukning aflaheimilda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um nýjan þingmann

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Ráðningar án auglýsinga -- vinnulag á þingi -- sveitarstjórnarkosningar o.fl.

störf þingsins

Minnst látins fyrrverandi alþingismanns

minning

Gjaldeyrismál og tollalög

(flutningur rannsókna til Seðlabanka Íslands)
lagafrumvarp

Samúðarkveðjur

tilkynningar forseta

Tilkynning um mannabreytingu í nefndum

tilkynningar forseta

Kosning 3. varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.skv

kosningar

Launamál seðlabankastjóra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um embættismann fastanefndar

tilkynningar forseta

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Notendastýrð persónuleg aðstoð við fólk með fötlun

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Styrkir til stjórnmálamanna -- úthlutunarreglur LÍN -- launakjör seðlabankastjóra o.fl.

störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður

Hvalveiðar Íslendinga og sjávarútvegsstefna ESB

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Hæstaréttardómar um myntkörfulán

um fundarstjórn

Umfjöllun þingsins um hæstaréttardóma

tilkynningar forseta

Vatnalög

(frestun gildistöku laganna)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Viðbrögð við hæstaréttardómum um gengistryggð lán

um fundarstjórn

Greiðsluaðlögun einstaklinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Minnst látins fyrrverandi alþingismanns

minning

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um afsal varaþingmennsku

tilkynningar forseta

Tilkynning forseta um staðfestingu á endurskoðuðum ríkisreikningi fyrir árið 2009

tilkynningar forseta

Störf og stefna ríkisstjórnarinnar, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Málefni lífeyrissjóðanna og Landsbankans

óundirbúinn fyrirspurnatími

Árleg ráðstefna á Akureyri um málefni heimskautasvæðanna

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Lausn Icesave-deilunnar -- gagnaver í Reykjanesbæ -- breytingar á ríkisstjórn

störf þingsins

Þátttaka lífeyrissjóðanna í atvinnulífinu

umræður utan dagskrár

Tilkynning um inngöngu í þingflokk

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Niðurstaða nefndar um fiskveiðikerfið -- afstaða Sjálfstæðisflokksins til AGS o.fl.

störf þingsins

Orð þingmanna í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(sameining ráðuneyta)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Starfsumhverfi gagnavera

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umfjöllun fjárlaganefndar og sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar um skýrslur Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Umfjöllun heilbrigðisnefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Skýrsla þingmannanefndar til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis

skýrsla

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Afsögn varaforseta

tilkynningar forseta

Kosning 5. varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Aðgangur að gögnum þingmannanefndarinnar

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Málshöfðun gegn ráðherrum

þingsályktunartillaga

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 332 138,72
Flutningsræða 1 11,67
Andsvar 2 2,98
Samtals 335 153,37
2,6 klst.