Ásta R. Jóhannesdóttir: ræður


Ræður

Ávarp forseta Alþingis

þingsetning

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um embættismenn þingflokka

tilkynningar forseta

Rannsókn kjörbréfs

Tilkynning um stefnuræðu forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Afbrigði um sætishlutun

afbrigði um dagskrármál

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Mótmæli á Austurvelli og umræða um skuldavanda heimilanna

um fundarstjórn

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Afsögn 3. varaforseta og nefndarmanna í Þingvallanefnd

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar og tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynningar um mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Umfjöllun fjárlaganefndar og menntamálanefndar um skýrslur Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afstaða dómsmálaráðherra til fjárlagafrumvarpsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kosning saksóknara Alþingis og varasaksóknara, skv. 13. gr. laga nr. 3 19. febr. 1963, sbr. ályktun Alþingis 28. sept. 2010 um málshöfðun gegn ráðherra

kosningar

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Frestur til að skila erindum til fjárlaganefndar

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Bankasýslan

óundirbúinn fyrirspurnatími

Álver á Bakka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Aðstoð við fátæka -- mál á dagskrá

um fundarstjórn

Áform um breytingar á fiskveiðistjórnarlöggjöfinni

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um afsal varaþingmennsku

tilkynningar forseta

Tilkynning um skýrslu iðnaðarráðherra

tilkynningar forseta

Atvinnuleysi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræðuhefð á þingi

um fundarstjórn

Heimsókn barna úr Hörðuvallaskóla

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Úthafsrækjuveiðar og svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Áframhaldandi samstarf við AGS -- gagnaver -- kostnaður við þjóðfund o.fl.

störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Umfjöllun fjárlaganefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Safnliðir á fjárlögum -- vinnulag í nefndum -- ESB -- Icesave o.fl.

störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Svör ráðherra við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Tæki og búnaður á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni

fyrirspurn

Tilkynning um embættismann alþjóðanefndar

tilkynningar forseta

Ný þjóðhagsspá -- vinnulag við fjárlagagerð -- meðferðarheimilið í Árbót o.fl.

störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Efnahagsmál -- málefni fatlaðs drengs -- skuldavandi heimilanna o.fl.

störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Lánshæfismat Íslands -- sameining sjúkrahúsa -- afgreiðsla fjárlaga o.fl.

störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Orð utanríkisráðherra Hollands um Icesave og ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Nýr Icesave-samningur

um fundarstjórn

Fjáraukalög 2010

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skortur á heimilislæknum -- gagnaver -- efnahagsspár o.fl.

störf þingsins

Fjáraukalög 2010

lagafrumvarp

Rannsóknarnefndir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kynning nýs Icesave-samnings

óundirbúinn fyrirspurnatími

Nýr Icesave-samningur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Birting upplýsinga í ævisögu -- leiðrétting ummæla -- samspil menntamála og atvinnumála o.fl.

störf þingsins

Kynning fjárlagafrumvarps í stjórnarflokkunum -- nefndarfundur vegna söluferlis Sjóvár -- veggjöld o.fl.

störf þingsins

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2011

lagafrumvarp

Icesave

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldþrotaskipti

(fyrningarfrestur)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Skattar og gjöld

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Raforkulög

(frestun gildistöku ákvæðis um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Svar við fyrirspurn

um fundarstjórn

Tilkynning um embættismann alþjóðanefndar

tilkynningar forseta

Nýting orkuauðlinda -- Vestia-samningarnir -- ESB-viðræður -- atvinnumál o.fl.

störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Atvinnumál -- ESB-umsóknarstyrkir -- netskrif þingmanns -- St. Jósefsspítali o.fl.

störf þingsins

Grunsemdir um njósnir á Alþingi

um fundarstjórn

Sala Sjóvár

um fundarstjórn

Skýrsla forseta um öryggismál tölvukerfis Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Umfjöllun nefnda um skýrslur Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Meðferð trúnaðarupplýsinga

um fundarstjórn

Magma

óundirbúinn fyrirspurnatími

Verðhækkanir á eldsneyti

óundirbúinn fyrirspurnatími

Brunavarnir

(mannvirki og brunahönnun)
lagafrumvarp

Úrskurður Hæstaréttar um kosningar til stjórnlagaþings, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Úrskurður Hæstaréttar um stjórnlagaþing -- íslenskur landbúnaður og ESB -- öryggismál þingsins

störf þingsins

Úrskurður Hæstaréttar -- afgreiðsla máls úr nefnd -- öryggismál

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Umfjöllun fjárlaganefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Útgáfa vegabréfs til íslensks ríkisborgara

óundirbúinn fyrirspurnatími

Íslenskur landbúnaður og ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilraun til njósna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framkvæmd kosningar til stjórnlagaþings, munnleg skýrsla innanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Trúnaður í nefndum -- rannsókn Evrópuráðsþingsins á beitingu hryðjuverkalaga o.fl.

störf þingsins

Bréf forsætisráðherra til Ríkisendurskoðunar

um fundarstjórn

Skattstefna ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

ECA-verkefnið

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Lög um gerð aðalskipulags

óundirbúinn fyrirspurnatími

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnatíma, ráðherraábyrgð

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Orð þingmanns í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Dómur Hæstaréttar um skipulag Flóahrepps

umræður utan dagskrár

Breytingartillögur og ræðutími í umræðum um Icesave

um fundarstjórn

Samningar um ábyrgð á endurgreiðslu Tryggingarsjóðs innstæðueigenda til breska og hollenska ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Uppbygging í atvinnumálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Synjun forseta Íslands á Icesave-lögunum

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Þjóðaratkvæðagreiðslur -- lánshæfismat ríkisins -- bætt stjórnsýsla o.fl.

störf þingsins

Samkeppnislög

(aukið aðhald og eftirlit)
lagafrumvarp

Minning Karvels Pálmasonar

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um störf nefndar

tilkynningar forseta

Verðhækkanir í landbúnaði

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýrsla um endurreisn banka og fjármálastofnana

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Umfjöllun nefnda um skýrslur Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Vatnajökulsþjóðgarður -- framtíð krónunnar -- atvinnumál á Flateyri o.fl.

störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Gagnaver -- kosning landskjörstjórnar -- eldsneytisverð og flutningskostnaður o.fl.

störf þingsins

Umfjöllun félags- og tryggingamálanefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Hækkanir verðtryggðra lána

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vísun máls til nefndar

tilkynningar forseta

Umfjöllun fjárlaganefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Staðgreiðsla opinberra gjalda o.fl.

(kyrrsetning eigna)
lagafrumvarp

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar og tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Efnahagsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lán til Landsvirkjunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Svör ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Tilkynning um úrsögn úr þingflokki

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar og tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Staða ríkisstjórnarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Breytingar í grunn- og leikskólum Reykjavíkur

óundirbúinn fyrirspurnatími

Álver við Bakka

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Beiðni um kosningu í nefndir

tilkynningar forseta

Jafnréttismál -- atvinnumál -- umsókn að ESB o.fl.

störf þingsins

Úrskurður kærunefndar jafnréttismála

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar og tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Aðildarumsókn Íslands að ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipun stjórnlagaráðs

þingsályktunartillaga

Úrskurður kærunefndar jafnréttismála, nr. 3/2010, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Þingsköp Alþingis

(nefndaskipan, eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar og tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Umfjöllun fjárlaganefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Beiðni um fund í utanríkismálanefnd

um fundarstjórn

NATO, Líbía og afstaða VG -- kjarasamningar -- gjaldeyrishöft o.fl.

störf þingsins

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um embættismenn fastanefnda

tilkynningar forseta

Stjórnleysi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umsókn fjársterkra aðila um íslenskan ríkisborgararétt

óundirbúinn fyrirspurnatími

Fyrirhuguð utandagskrárumræða

um fundarstjórn

Endurreisn íslenska bankakerfisins

umræður utan dagskrár

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umfjöllun fastanefnda um skýrslur Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar og tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Evran og efnahagskreppan

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um stjórn þingflokks

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslu og ESB-umsókn

óundirbúinn fyrirspurnatími

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar og framhald Icesave-málsins, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Rannsókn kjörbréfs

Vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar

vantraust

Tilkynning um úrsögn úr þingflokki

tilkynningar forseta

Verndar- og orkunýtingaráætlun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(sjúkdómatryggingar)
lagafrumvarp

Tilkynning um embættismenn fastanefndar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Fréttaflutningur af stjórnmálamönnum -- málstaður Íslands í ESB-umsóknarferli o.fl.

störf þingsins

Fyrirkomulag umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Sumarkveðjur

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að gerð kjarasamninga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Launakjör í Landsbanka Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Vaðlaheiðargöng

fyrirspurn

Tilkynning um stjórn þingflokks

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Endurútreikningur lána

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eftirlit með kreditkortafærslum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um embættismenn fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Heimsókn varaforseta Dúmunnar

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Mannréttindi samkynhneigðra í Úganda

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Umhverfismengun frá fyrirtækjum -- umræða um stjórn fiskveiða -- koma hvítabjarna o.fl.

störf þingsins

Umræða um stjórn fiskveiða -- ummæli um þingmenn

um fundarstjórn

Umfjöllun félags- og tryggingamálanefndar og samgöngunefndar um skýrslur Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Ákvörðun EES-nefndarinnar nr. 102/2010 um breytingu á X. viðauka við EES-samninginn

(almenn þjónusta)
þingsályktunartillaga

Skýrsla um endurreisn bankanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldeyrishöft og fjármál ríkissjóðs

óundirbúinn fyrirspurnatími

Atvinnuuppbygging í Þingeyjarsýslum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Skýrsla fjármálaráðherra um endurreisn viðskiptabankanna

skýrsla

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Sameining háskóla landsins

óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Nefndarfundur á þingfundartíma

um fundarstjórn

Evrópumálefni -- vinnubrögð í nefndum -- svar við fyrirspurn o.fl.

störf þingsins

Vinna við frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Almenningsbókasöfn

(gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Áhrif frumvarps um stjórn fiskveiða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Beiðni um kosningu í nefnd

tilkynningar forseta

Þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Prófessorsstaða tengd nafni Jóns Sigurðssonar forseta

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(nefndaskipan, eftirlitshlutverk Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(strandveiðar, aflamark, veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Minningarfundur í tilefni af 200 ára fæðingarafmæli Jóns Sigurðssonar forseta

tilkynningar forseta

Prófessorsstaða tengd nafni Jóns Sigurðssonar forseta

þingsályktunartillaga

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Tilkynning um úrsögn úr þingflokki

tilkynningar forseta

Afsal varaþingmennsku

tilkynningar forseta

Umfjöllun heilbrigðisnefndar og menntamálanefndar um skýrslur Ríkisendurskoðunar

tilkynningar forseta

Fyrirkomulag umræðu um skýrslu forsætisráðherra

um fundarstjórn

Staðan í efnahags- og atvinnumálum, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Afsal þingmennsku

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Stjórnarsamstarfið -- sala Sjóvár -- nefndarfundir -- ESB o.fl.

störf þingsins

Tilhögun þingfundar og tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Landhelgisgæslan -- uppbygging á Grímsstöðum á Fjöllum o.fl.

störf þingsins

Minning Stefáns Guðmundssonar

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Frumvarp um Stjórnarráðið

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Aðalmaður tekur sæti á ný

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Orð þingmanns í umræðum um störf þingsins

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Svör við fyrirspurnum -- beiðni um opinn nefndafund

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Magma

óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Afgreiðsla mála fyrir þinglok

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Aðgerðir Bandaríkjamanna vegna hvalveiða Íslendinga

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Dagskrá fundarins

um fundarstjórn

Stjórnarráð Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkomulag um 310. mál, staðgöngumæðrun

tilkynningar forseta

Frestun á fundum Alþingis

þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 408 128
Flutningsræða 3 23,77
Andsvar 2 2,65
Samtals 413 154,42
2,6 klst.