Ásta R. Jóhannesdóttir: ræður


Ræður

Ávarp forseta Alþingis

þingsetning

Tilkynning um stjórnir þingflokka

tilkynningar forseta

Kosning í fastanefndir og alþjóðanefndir skv. 13., 14. og 35. gr. þingskapa

kosningar

Tilkynning um stefnuræðu forsætisráðherra

tilkynningar forseta

Afbrigði um sætishlutun

tilkynningar forseta

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Afsögn varaforseta

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Kosning 4. varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 75. gr.

kosningar

Tillögur stjórnlagaráðs um breytingar á stjórnarskrá Íslands

skýrsla

Afskriftir og afkoma bankanna

sérstök umræða

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Mannabreyting í nefnd

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Fæðuöryggismál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ákvörðun Alcoa um álver á Bakka -- innkaup embættis ríkislögreglustjóra -- bankamál

störf þingsins

Sókn í atvinnumálum

þingsályktunartillaga

Skuldaúrvinnsla lánastofnana -- tjón af manngerðum jarðskjálftum -- aðgerðir í efnahagsmálum o.fl.

störf þingsins

Óundirbúinn fyrirspurnatími

St. Jósefsspítali

óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Staðan í aðildarferlinu við ESB

sérstök umræða

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar og útbýting utan þingfundar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 9. nóvember

Vestfjarðavegur 60

sérstök umræða

Minning Matthíasar Á. Mathiesens

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

ESB-umsókn og ástandið í Suður-Evrópu

óundirbúinn fyrirspurnatími

Innleiðing á stefnu NATO

óundirbúinn fyrirspurnatími

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Umræða um sparisjóði

um fundarstjórn

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Gjaldeyrishöft

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 15. nóvember

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

3. umr. um fjáraukalög og salan á Byr

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 16. nóvember

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Samningar um sölu sparisjóðanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framtíð sparisjóðakerfisins

sérstök umræða

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar og skýrslu forsætisráðherra til nefndar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 2. desember

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Breytingar á ESB og aðildarumsókn Íslendinga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 6. desember

Forsendur fjárlaga og þingskjöl

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárlög 2012

lagafrumvarp

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Málshöfðun ESA á hendur Íslendingum vegna Icesave

tilkynning

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 16. desember

Samkomulag um staðgöngumæðrun

tilkynningar forseta

Hækkun á kvóta Íslands hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum

lagafrumvarp

Almannatryggingar o.fl.

(hækkun bóta, lengra bótatímabil o.fl.)
lagafrumvarp

Kosning umboðsmanns Alþingis skv. 1. gr. laga nr. 85 1997, um umboðsmann Alþingis, með síðari breytingum, til fjögurra ára, frá 1. janúar 2012 til 31. desember 2015, sbr. 7. mgr. 75. gr. þingskapa

kosningar

Stjórnarráð Íslands

(hljóðritanir ríkisstjórnarfunda)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Minning Sigurðar Bjarnasonar

Minningarorð um Jóhannes Halldórsson

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Störf og stefna ríkisstjórnarinnar, munnleg skýrsla forsætisráðherra

skýrsla ráðherra

Vísun skýrslu peningastefnunefndar Seðlabankans til nefndar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Viðræður við ESB um sjávarútvegsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tollvernd landbúnaðarvara og IPA-styrkir

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eftirlit Matvælastofnunar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Kaupmáttur heimilanna

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 18. janúar

Staðgöngumæðrun

(heimild til staðgöngumæðrunar)
þingsályktunartillaga

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Styrkir frá ESB

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Nefnd um samspil lífeyrissjóða og almannatrygginga

óundirbúinn fyrirspurnatími

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Skýrsla Norðmanna um EES-samstarfið

sérstök umræða

Minning Láru Margrétar Ragnarsdóttur

Vísun skýrslu Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 1. febrúar

Tilkynning um stjórn þingflokks

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Niðurstöður ráðherranefndar um atvinnumál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefnda

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Evrópumál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Rammaáætlun í orkumálum

óundirbúinn fyrirspurnatími

Orð ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 14. febrúar

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Dómur Hæstaréttar um gjaldeyrislán, munnleg skýrsla efnahags- og viðskiptaráðherra

skýrsla ráðherra

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefnda

tilkynningar forseta

Mannabreytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Breytingartillaga og kostnaðarmat við 6. mál

um fundarstjórn

Meðferð frumvarps stjórnlagaráðs til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Meðferð frumvarps stjórnlagaráðs til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Stjórnarráð Íslands

(breyting ýmissa laga, heiti ráðherra)
lagafrumvarp

Skilgreining á sameiginlegum hagsmunum Vestur-Norðurlanda

þingsályktunartillaga

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Frammíköll þingmanns -- þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB

um fundarstjórn

Umræður um störf þingsins 29. febrúar

Afturköllun ákæru á hendur Geir H. Haarde, fyrrv. forsætisráðherra

þingsályktunartillaga

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Vísun skýrslna alþjóðanefnda til nefndar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 13. mars

Netfærsla af nefndarfundi

um fundarstjórn

Vísun skýrslu Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 14. mars

Netfærsla af nefndarfundi

um fundarstjórn

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Viðvera þingmanna við atkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Orð forsætisráðherra um fyrrverandi sjávarútvegsráðherra

um fundarstjórn

Stuðningur við ríkisstjórnina o.fl.

um fundarstjórn

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Ávarpsorð forseta

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Auðlindagjöld

óundirbúinn fyrirspurnatími

Trúnaðarupplýsingar af nefndarfundi

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Mælendaskrá í óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 25. apríl

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 26. apríl

Ræðutími í umræðu um utanríkismál

tilkynningar forseta

Umræða um stöðu ESB-viðræðna

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Fjárframlög til Landbúnaðarháskóla Íslands

óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 2. maí

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Minning Guðrúnar J. Halldórsdóttur

Tilkynning um skrifleg svör

tilkynningar forseta

Umræður um störf þingsins 3. maí

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Vísun skýrslu Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Endurskoðun fiskveiðilöggjafarinnar

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ummæli þingmanna um fjarstadda menn

um fundarstjórn

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands

(fækkun ráðuneyta)
þingsályktunartillaga

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Breytingar á ráðuneytum

um fundarstjórn

Vísun skýrslna Ríkisendurskoðunar til nefnda

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilhögun þingfundar

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilkynningar forseta

Beiðni um skýrslu

um fundarstjórn

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Vísun skýrslu Ríkisendurskoðunar til nefndar

tilkynningar forseta

Ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tillögur stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga

þingsályktunartillaga

Orð þingmanna í atkvæðagreiðslu

tilkynningar forseta

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Almennar stjórnmálaumræður

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Lokun útibúa Landsbankans á landsbyggðinni

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um veiðigjöld og frumvarp um stjórn fiskveiða

um fundarstjórn

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Frumvörp um sjávarútvegsmál

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Orð þingmanna í umræðu um störf þingsins

um fundarstjórn

Óundirbúinn fyrirspurnartími

óundirbúinn fyrirspurnatími

Umræður um störf þingsins 8. júní

Lengd þingfundar

tilhögun þingfundar

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra við umræðu um veiðigjöld

um fundarstjórn

Veiðigjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Rannsókn kjörbréfs

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Óundirbúinn fyrirspurnatími

Svör ráðherra við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Heimild til að fjármagna gerð jarðganga undir Vaðlaheiði

lagafrumvarp

Tilkynning um skriflegt svar

tilkynningar forseta

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

um fundarstjórn

Fjögurra ára samgönguáætlun 2011--2014

þingsályktunartillaga

Samgönguáætlun 2011--2022

þingsályktunartillaga

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Frumvarp um náttúruvernd

um fundarstjórn

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 362 96,33
Flutningsræða 1 8,55
Andsvar 3 4,55
Samtals 366 109,43
1,8 klst.