Pétur Magnússon: ræður


Ræður

Úrskurðarvald sáttanefnda

lagafrumvarp

Bókhald

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Lögtak og fjárnám

lagafrumvarp

Úrskurðarvald sáttanefnda

lagafrumvarp

Forkaupsréttur kaupstaða og kauptúna á hafnarmannvirkjum o. fl.

lagafrumvarp

Verslanaskrár, firma og prókúruumboð

lagafrumvarp

Leyfi til að reka útvarpsstöð

þingsályktunartillaga

Innflutningur á sauðfé

lagafrumvarp

Úrskurðarvald sáttanefnda

lagafrumvarp

Lokun Íslandsbanka

þingsályktunartillaga

Fimmtardómur

lagafrumvarp