Pétur Magnússon: ræður


Ræður

Forkaupréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.

lagafrumvarp

Leyfi til loftferða

lagafrumvarp

Opinber greinargerð starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Eignarnám á landspildu á Bolungavíkurmölum

lagafrumvarp

Eignarnám á landspildu í Skeljavík

lagafrumvarp

Aðför

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Vatnasvæði Þverár og Markarfljóts

lagafrumvarp

Kosning sáttanefndarmanna í Reykjavík

lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

lagafrumvarp

Viðurkenning dóma og fullnægja þeirra

lagafrumvarp

Varnir gegn kynsjúkdómum

lagafrumvarp

Fátækralög

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Prófessorsembætti í læknadeild Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Varnir gegn kynsjúkdómum

lagafrumvarp

Fimmtardómur

lagafrumvarp

Fátækralög

lagafrumvarp

Framfærslulög

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Lækningaleyfi

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Skipun læknishéraða, verksvið landlæknis og störf héraðslækna

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað

lagafrumvarp

Frystihús á kjötútflutningshöfnum

lagafrumvarp

Síldarbræðsluverksmiðja á Austurlandi

lagafrumvarp

Frystihús á kjötútflutningshöfnum

lagafrumvarp

Lántaka fyrir ríkissjóð

lagafrumvarp

Sjúkrasamlög

lagafrumvarp

Gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Síldarbræðsluverksmiðja á Austurlandi

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Skipulag kauptúna og sjávarþorpa

lagafrumvarp

Gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna

lagafrumvarp