Pétur Ottesen: ræður


Ræður

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Lækningaleyfi

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Fræðslumálastjórn

lagafrumvarp

Ríkisskattanefnd

lagafrumvarp

Ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóli Íslands

lagafrumvarp

Innflutningur á kartöflum o. fl.

lagafrumvarp

Ljósmæðra- og hjúkrunarkvennaskóli Íslands

lagafrumvarp

Kartöflukjallarar og markaðsskálar

lagafrumvarp

Innflutningur á kartöflum o. fl.

lagafrumvarp

Kartöflukjallarar og markaðsskálar

lagafrumvarp

Innflutningur á kartöflum o. fl.

lagafrumvarp

Kartöflukjallarar og markaðsskálar

lagafrumvarp

Geðveikrahæli

lagafrumvarp

Innflutningur á kartöflum o. fl.

lagafrumvarp

Ölgerð og sölumeðferð öls

lagafrumvarp

Innflutningur á kartöflum o. fl.

lagafrumvarp

Verðtollur

lagafrumvarp

Verksmiðja til bræðslu síldar

lagafrumvarp

Skipulag kauptúna og sjávarþorpa

lagafrumvarp

Skemmtunarskattur og þjóðleikhús

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Skipulag kauptúna og sjávarþorpa

lagafrumvarp

Niðurfærsla á útgjöldum ríkisins

þingsályktunartillaga

Geðveikrahæli

lagafrumvarp

Sala þjóðjarða og kirkjugarða

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Geðveikrahæli

lagafrumvarp

Skiptameðferð á búi Síldareinkasölu Íslands

lagafrumvarp

Forkaupréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o.fl.

lagafrumvarp

Verksmiðja til bræðslu síldar

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað

lagafrumvarp

Fjárlög 1933

lagafrumvarp

Skiptameðferð á búi Síldareinkasölu Íslands

lagafrumvarp

Útvarp og birting veðurfregna

lagafrumvarp

Lækningaleyfi

lagafrumvarp

Gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna

lagafrumvarp

Lögskráning íslenskra manna á erlend fiskiskip

lagafrumvarp

Greiðsla á ríkisféi til konungs og konungsættar

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Ungmennaskóli með skylduvinnu nemenda

lagafrumvarp

Útvarp og birting veðurfregna

lagafrumvarp

Flugmálasjóður Íslands

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað

lagafrumvarp

Flugmálasjóður Íslands

lagafrumvarp

Sauðfjármörk

lagafrumvarp

Flugmálasjóður Íslands

lagafrumvarp

Ungmennaskóli með skylduvinnu nemenda

lagafrumvarp

Björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum

þingsályktunartillaga

Landvist erlendra hljómlistarmanna og um skemmtanaleyfi til handa úlendingum

þingsályktunartillaga

Verðtollur

lagafrumvarp

Dragnótaveiðar í landhelgi

lagafrumvarp

Útvarp og birting veðurfregna

lagafrumvarp

Síldarbræðsluverksmiðja á Austurlandi

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Útflutningur hrossa

lagafrumvarp

Björgunarstarf og eftirlit með fiskibátum

þingsályktunartillaga

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Gjaldfrestur bænda og bátaútvegsmanna

lagafrumvarp