Pétur Ottesen: ræður


Ræður

Sveitarstjórnarkosningar

lagafrumvarp

Sala þjóðjarða og lög um sölu kirkjujarða

lagafrumvarp

Trjáplöntur og trjáfræ

lagafrumvarp

Útrýming fjárkláða

lagafrumvarp

Sala mjólkur og rjóma o.fl.

lagafrumvarp

Starfsmenn ríkisins og laun þeirra

lagafrumvarp

Sala og meðferð íslenskra afurða

lagafrumvarp

Flutningur á kartöflum

lagafrumvarp

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Flutningur á kartöflum

lagafrumvarp

Starfsmenn ríkisins og laun þeirra

lagafrumvarp

Stofnun atvinnudeildar við Háskóla Íslands

lagafrumvarp

Gagnfræðaskóli

lagafrumvarp

Landhelgisgæsla

þingsályktunartillaga

Fasteignakaup til handa ríkinu

þingsályktunartillaga

Gagnfræðaskóli

lagafrumvarp

Verðuppbót á útflutt kjöt

þingsályktunartillaga

Hafnarlög Siglufjarðar

lagafrumvarp

Framfærslulög

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af síld

lagafrumvarp

Útflutningsgjald

lagafrumvarp

Landhelgisgæsla

þingsályktunartillaga

Sláturfjárafurðir

lagafrumvarp

Sameining Blönduóskauptúns í eitt hreppsfélag

lagafrumvarp

Vörugjald Sauðárkrókshrepps

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Útflutningsgjald

lagafrumvarp

Áfengismál

þingsályktunartillaga

Kreppulánasjóður

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Klakstöðvar

lagafrumvarp

Nýbýli og samvinnubyggðir

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Fangelsi

lagafrumvarp

Verslun með kartöflur og aðra garðávexti

lagafrumvarp

Áfengismál

þingsályktunartillaga

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Fjárlög 1936

lagafrumvarp

Verslun með kartöflur og aðra garðávexti

lagafrumvarp