Pétur Ottesen: ræður


Ræður

Fjárlög 1941

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Verðuppbót á kjöti og mjólk

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Vátryggingarfélög fyrir vélbáta

lagafrumvarp

Íþróttasjóður

lagafrumvarp

Rafveitulánasjóður

lagafrumvarp

Eyðing svartbaks

lagafrumvarp

Raforkuveitusjóður

lagafrumvarp

Íþróttasjóður

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Fjárlög 1941

lagafrumvarp

Jarðir í Ölfusi

lagafrumvarp

Verðlagsuppbót á laun starfsmanna í verzlunum og skrifstofum o. fl.

lagafrumvarp

Jarðir í Ölfusi

lagafrumvarp

Launamál og starfsmannahald ríkisins

þingsályktunartillaga

Skógrækt

lagafrumvarp

Athugun á fjárhag þjóðarinnar

þingsályktunartillaga

Vegalög

lagafrumvarp

Verðlagsuppbót á laun starfsmanna í verzlunum og skrifstofum o. fl.

lagafrumvarp

Þegnskylduvinna

þingsályktunartillaga