Pétur Ottesen: ræður


Ræður

Vegalög

lagafrumvarp

Virkjun Andakílsár

lagafrumvarp

Útsvar

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild á Höfn í Siglufirði

lagafrumvarp

Kjarnafóður og síldarmjöl

þingsályktunartillaga

Dómnefnd í verðlagsmálum

lagafrumvarp

Kjarnafóður og síldarmjöl

þingsályktunartillaga

Innflutningur og gjaldeyrismeðferð

lagafrumvarp

Kjarnafóður og síldarmjöl

þingsályktunartillaga

Útsvar

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðst. o. fl.

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Jöfnunarsjóður aflahluta

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Keflavík

lagafrumvarp

Beitumál vélbátaútvegsins

þingsályktunartillaga

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Verzlun með kartöflur o.fl.

lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Samkomudagur reglulegs Alþingis 1943

lagafrumvarp

Fjárlög fyrir árið 1943

lagafrumvarp

Virkjun Andakílsár

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Launabætur embættismanna og annarra starfsmanna ríkisins

þingsályktunartillaga

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Sala á spildu úr Neslandi í Selvogi

lagafrumvarp

Virkjun Andakílsár

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Bann gegn minkaeldi o.fl.

lagafrumvarp

Jarðeignarmál kaupstaða, kauptúna og sjávarþorpa

þingsályktunartillaga

Lögsagnarumdæmi Reykjavíkur

lagafrumvarp

Tímarit til rökræðna um landsmál

lagafrumvarp

Virkjun Andakílsár

þingsályktunartillaga