Pétur Ottesen: ræður


Ræður

Skipakaup ríkisins

lagafrumvarp

Botnvörpu- og dragnótaveiðar í Faxaflóa

lagafrumvarp

Friðun Faxaflóa

þingsályktunartillaga

Þjóðjarðasala og kirkjujarða

lagafrumvarp

Raforkulög

lagafrumvarp

Togarakaup ríkisins

lagafrumvarp

Sala spildu úr Kjappeyrarlandi

lagafrumvarp

Sala Staðarhöfða

lagafrumvarp

Afkoma sjávarútvegsins

þingsályktunartillaga

Þjóðjarðasala og kirkjujarða

lagafrumvarp

Atvinna við siglingar

lagafrumvarp

Þjóðjarðasala og kirkjujarða

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o. fl.

umræður utan dagskrár

Raforkulög

lagafrumvarp

Rafveitulán fyrir Akraneskaupstað

þingsályktunartillaga

Raforkulög

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Landsvistarleyfi nokkurra útlendinga

þingsályktunartillaga

Nýbyggingarráð

lagafrumvarp

Stofnlánadeild sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Nýbyggingarráð

lagafrumvarp

Fjárlög 1946

lagafrumvarp

Samkomudagur reglulegs Alþingis 1946

lagafrumvarp

Húsaleiga

þingsályktunartillaga

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Afnotagjald útvarpsnotenda

þingsályktunartillaga

Girðingar kringum hveri og laugar

lagafrumvarp

Gistihúsbygging í Reykjavík

lagafrumvarp

Botnvörpu- og dragnótaveiðar í Faxaflóa

lagafrumvarp

Virkjun Sogsins

lagafrumvarp

Botnvörpu- og dragnótaveiðar í Faxaflóa

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Útsvör

þingsályktunartillaga

Útflutningur á afurðum bátaútvegsins

lagafrumvarp

Gistihúsbygging í Reykjavík

lagafrumvarp

Útflutningur á afurðum bátaútvegsins

lagafrumvarp

Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Atvinna við siglingar

lagafrumvarp

Austurvegur

lagafrumvarp

Vatnsveita og holræsagerð í Keflavík

þingsályktunartillaga

Landsvistarleyfi nokkurra útlendinga

þingsályktunartillaga

Vegalagabreyting

lagafrumvarp

Afnotagjald útvarpsnotenda

þingsályktunartillaga

Fiskveiðar í landhelgi

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Mótorvélar í fiskiskip

lagafrumvarp

Stofnlánadeild sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Útflutningur á afurðum bátaútvegsins

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Gistihúsbygging í Reykjavík

lagafrumvarp

Útflutningur á afurðum bátaútvegsins

lagafrumvarp

Íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum

lagafrumvarp

Landshöfn í Höfn í Hornafirði

lagafrumvarp

Endurgreiðsla á verðtolli

þingsályktunartillaga

Kaup á skipinu Pétursey

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála úr nefndum o. fl.

umræður utan dagskrár

Lántaka til hafnarframkvæmda

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o. fl.

umræður utan dagskrár

Fjárskipti

þingsályktunartillaga

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Vátryggingargjöld vélbáta

þingsályktunartillaga

Ræktunarsjóður Íslands

lagafrumvarp

Björgunarskúta Vestfjarða

þingsályktunartillaga

Hvalfjarðarferja

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála úr nefndum o. fl.

umræður utan dagskrár

Herstöðvamálið

þingsályktunartillaga

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp