Pétur Ottesen: ræður


Ræður

Sjúkrahús o. fl.

lagafrumvarp

Matsveina-og veitingaþjónusta skóla

lagafrumvarp

Stýrimannaskólinn í Reykjavík

lagafrumvarp

Hafnarbótasjóður

lagafrumvarp

Bann gegn botnvörpuveiðum

lagafrumvarp

Verndun fiskimiða landgrunnsins

lagafrumvarp

Hafrannsóknaskip

þingsályktunartillaga

Vátryggingarfélög fyrir fiskiskip

lagafrumvarp

Fiskmat

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Búfjárhald í bæjum

lagafrumvarp

Löggilding verslunarstaðar í Vogum

lagafrumvarp

Verðjöfnun á olíu og bensíni

lagafrumvarp

Eftirlit með opinberum sjóðum

lagafrumvarp

Hlutatryggingasjóður bátaútvegsins

lagafrumvarp

Ríkisreikningar

lagafrumvarp

Klakstöðvar

lagafrumvarp

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp

Stofnlánadeild sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Hafrannsóknaskip

þingsályktunartillaga

Kaup á togurum og togveiðibát

lagafrumvarp

Hótel Borg

þingsályktunartillaga