Pétur Sigurðsson: ræður


Ræður

Eftirlaun til aldraðra

lagafrumvarp

Sparnaður í fjármálakerfinu

fyrirspurn

Umboðsfulltrúar dóms- og kirkjumálaráðuneytisins

fyrirspurn

Orlof

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Landgrunnsmörk Íslands til suðurs

fyrirspurn

Lögskráning sjómanna

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Kosning fyrri varaforseta í stað Gunnars Thoroddsens forsrh.

kosningar

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Lífeyrsjóður sjómanna

lagafrumvarp

Lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Útreikningur framfærsluvísitölu í hverju kjördæmi

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Sönnun fyrir dauða manna af slysum

lagafrumvarp

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Orkujöfnunargjald

lagafrumvarp

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Orkujöfnunargjald

lagafrumvarp

Sjómannalög

lagafrumvarp

Eftirgjöf á ársfjórðungsgjaldi fyrir síma hjá elli- og örokulífeyrisþegum

þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

lagafrumvarp

Rannsókn kjörbréfs

Drengskaparheit unnin

Rannsókn kjörbréfs

Umræður utan dagskrár

Tekjuskipting og launakjör

þingsályktunartillaga

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1980

lagafrumvarp

Tilraunaveiðar með dragnót

fyrirspurn

Sönnun fyrir dauða manna af slysum

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kosning sjö manna og jafnmargra vara í stjórn Húsnæðisstofnunar ríkisins

kosningar