Pétur Sigurðsson: ræður


Ræður

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Dvalarkostnaður aldraðra

fyrirspurn

Rafknúin samgöngutæki

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja

lagafrumvarp

Styrkir til bygginga orlofsheimila verkalýðssamtakanna

fyrirspurn

Breytt verðgildi íslensks gjaldmiðils

fyrirspurn

Þingfararkaup alþingismanna

lagafrumvarp

Efnahagsráðstafanir

fyrirspurn

Kaupmáttur tímakaups verkamanna

fyrirspurn

Tilkynningarskylda íslenskra skipa

fyrirspurn

Hollustuhættir

lagafrumvarp

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Fjárlög 1981

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Sérhannað húsnæði aldraðra og öryrkja

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Sérhannað húsnæði aldraðra og öryrkja

lagafrumvarp

Lögheimili

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tilraunageymir til veiðarfærarannsókna

þingsályktunartillaga

Meðferð einkamála í héraði

lagafrumvarp

Heilbrigðis- og vistunarþjónustu fyrir aldraða

lagafrumvarp

Jafnrétti kvenna og karla

lagafrumvarp

Landhelgisgæsla

þingsályktunartillaga

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Hollustuhættir

lagafrumvarp

Rekstrar- og afurðalán landbúnaðarins

fyrirspurn

Fréttasendingar til skipa

fyrirspurn

Björgunarlaun til varðskipa

fyrirspurn

Stundakennarar Háskóla Íslands

fyrirspurn

Veðurfregnir

þingsályktunartillaga

Hollustuhættir

lagafrumvarp

Fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum

lagafrumvarp

Tilraunageymir til veiðarfærarannsókna

þingsályktunartillaga

Tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands

lagafrumvarp

Fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp