Pétur Sigurðsson: ræður


Ræður

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

lagafrumvarp

Sumarbústaðir að Hellnum

fyrirspurn

Hagnýting Íslandsmiða utan efnahagslögsögunnar

þingsályktunartillaga

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Greiðslur ríkisfyrirtækja til Vinnuveitendasambandsins

fyrirspurn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Umræður utan dagskrár

Ráðstöfun gegnismunar

fyrirspurn

Kafarar Landhelgisgæslunnar

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Sjóntækjafræðingar

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

lagafrumvarp

Ónæmisaðgerðir

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

lagafrumvarp

Vistunarvandi öryrkja

þingsályktunartillaga