Pétur Sigurðsson: ræður


Ræður

Ríkisútgáfa námsbóka

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1969

lagafrumvarp

Niðurfelling fasteignaskatts af íbúðum aldraðra

þingsályktunartillaga

Skýrsla um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Áfengislög

lagafrumvarp

Launa og kaupgjaldsmál

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1972

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1972

lagafrumvarp

Umboðsmaður Alþingis

þingsályktunartillaga

Landgræðsla og gróðurvernd

þingsályktunartillaga

Líf- og örorkutrygging sjómanna

lagafrumvarp

Lögskráning sjómanna

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegi vegna breytingar gengis

lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

lagafrumvarp

Siglingalög

lagafrumvarp

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Dvalarheimili aldraðra

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Hjúkrunarskóli í Reykjavík

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp