Ragnar Arnalds: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Öryggisbúnaður smábáta

fyrirspurn

Samstarf Norðurlanda á sviði sjónvarpsmála

fyrirspurn

Útbreiðsla sjónvarps

fyrirspurn

Leiklistarlög

lagafrumvarp

Ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu

lagafrumvarp

Kosning forseta deildarinnar í stað Braga Sigurjónssonar

kosningar

Fuglaveiðar og fuglafriðun

lagafrumvarp

Landmælingar

lagafrumvarp

Landskiptalög

lagafrumvarp

Mæling og skrásetning lóða og landa í lögsagnarumdæmum kaupstaða

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Leiklistarlög

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Kjaramál

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Leiklistarlög

lagafrumvarp

Vitamál

lagafrumvarp

Fjárlög 1979

lagafrumvarp

Könnun á persónulegum högum og viðhorfum nemenda í 8. bekk grunnskóla

fyrirspurn

Framhaldsskólar

lagafrumvarp

Landflutningasjóður

lagafrumvarp

Snjómokstursreglur

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Stjórn efnahagsmála o.fl.

lagafrumvarp

Neyðarþjónusta Landssímans

fyrirspurn

Námsstyrkir erlendra aðila til Íslendinga

fyrirspurn til skrifl. svars

Umræður utan dagskrár

Námsgagnastofnun

lagafrumvarp

Náttúruvernd

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Stefnumörkun í menningarmálum

fyrirspurn

Endurgreiðsla almannatrygginga vegna ferðakostnaðar sjúklinga

fyrirspurn

Fjármögnun virkjunarframkvæmda og skuld Landsvirkjunar við ríkissjóð

fyrirspurn

Stefnumörkun í menningarmálum

fyrirspurn

Endurgreiðsla almannatrygginga vegna ferðakostnaðar sjúklinga

fyrirspurn

Fjármögnun virkjunarframkvæmda og skuld Landsvirkjunar við ríkissjóð

fyrirspurn

Niðurfelling afnotagjalds af síma fyrir ellilífeyrisþega

fyrirspurn

Atvinnumál á Keflavíkurflugvelli

fyrirspurn

Fæðingarorlof

fyrirspurn

Tolltekjur af sjónvarpstækjum og sjónvarp á sveitabæi

fyrirspurn

Símamál í Mosfellssveit

fyrirspurn

Tolltekjur af sjónvarpstækjum og sjónvarp á sveitabæi

fyrirspurn

Símamál í Mosfellssveit

fyrirspurn

Ráðgjafar- og sálfræðiþjónusta í fræðsluumdæmum utan Reykjavíkur

þingsályktunartillaga

Vegáætlun 1979-82

þingsályktunartillaga

Símamál í Mosfellssveit

fyrirspurn

Kennaraháskóli Íslands

fyrirspurn

Byggingamál kennaraskóla og skóla þroskaheftra

fyrirspurn

Símamál

fyrirspurn

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna lánsfjáráætlunar 1979

lagafrumvarp

Framkvæmd vegáætlunar 1978

skýrsla

Rannsókna- og þróunarstarfsemi í þágu atvinnuveganna

þingsályktunartillaga

Framhaldsskólar

lagafrumvarp

Námsgagnastofnun

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Byggingamál Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Framkvæmdir við dreifikerfi og búnað Ríkisútvarpsins

fyrirspurn

Fiskvinnsluskóli

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Framhaldsskólar

lagafrumvarp

Sjómannalög

lagafrumvarp

Símamál

fyrirspurn

Byggingamál kennaraskóla og skóla þroskaheftra

fyrirspurn

Vegáætlun 1979-82

þingsályktunartillaga

Sinfóníuhljómsveit Íslands

lagafrumvarp