Ragnar Arnalds: ræður


Ræður

Afnám laga um álag á ferðagjaldeyri

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

lagafrumvarp

Fjárlög 1984

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs

lagafrumvarp

Stöðvun framkvæmda við byggingu Seðlabanka Íslands

þingsályktunartillaga

Tollheimta og tolleftirlit

lagafrumvarp

Staðgreiðslukerfi skatta

fyrirspurn

Starfsmannaráðningar ríkisins

lagafrumvarp

Afnám laga um álag á ferðagjaldeyri

lagafrumvarp

Innlend lánsfjáröflun ríkissjóðs

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Lántaka vegna flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli

lagafrumvarp

Fjárlög 1984

lagafrumvarp

Þingfrestun

Útreikningur verðbóta

fyrirspurn

Endurgreiðsla söluskatts af snjómokstri

fyrirspurn

Skemmtanaskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Skýrsla Stefáns Jónssonar til utanrríkisráðherra

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Sala lagmetisiðju ríkisins á Siglufirði

lagafrumvarp

Sameiginleg hagsmunamál Grænlendinga og Íslendinga

þingsályktunartillaga

Vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Skógrækt

lagafrumvarp

Fjarvistarréttur foreldra

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Eftirlitsnefnd með framkvæmd fjárlaga

fyrirspurn

Ríkisfjármál 1983

skýrsla

Vísitala framfærslukostnaðar

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Sala lagmetisiðju ríkisins á Siglufirði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1984

lagafrumvarp

Endurgreiðsla söluskatts af snjómokstri

fyrirspurn

Orkulög

lagafrumvarp

Staða skrifstofustjóra í menntamálaráðuneytinu

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Lausaskuldir bænda

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

fyrirspurn

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Kvikmyndamál

lagafrumvarp

Menntaskólar

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Höfundalög

lagafrumvarp

Umboðsþóknun vegna gjaldeyrisviðskipta

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Kjaradómur í vinnudeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Flugleiða

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Umboðsþóknun vegna gjaldeyrisviðskipta

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Þinglausnir

þingfrestun