Ragnar Arnalds: ræður


Ræður

Fjarvistarréttur foreldra

lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd til að rannsaka afskipti ráðherra og embættismanna af rekstri ólöglegra útvarpsstöðv

þingsályktunartillaga

Tekjutap ríkissjóðs vegna undanþága frá söluskatti

fyrirspurn

Sala Landssmiðjunnar

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Stefnuræða forseta og umræða um hana

stefnuræða forsætisráðherra

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Frádráttur frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Yfirtaka Landsvirkunar á Kröfluvirkjun

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Afurðalán bankakerfisins

fyrirspurn

Söluskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1985

lagafrumvarp

Þingfrestun

Kjör og starfsaðstaða framhaldskólakennara

fyrirspurn

Ullariðnaðurinn

fyrirspurn

Átak í dagvistunarmálum

lagafrumvarp

Fjárfestingarsjóður launamanna

lagafrumvarp

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Útboð á neyslu- og fjárfestingarvörum

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Sóknargjöld

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1980

lagafrumvarp

Nýjar hernaðarratsjárstöðvar á Íslandi

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Ríkislögmaður

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Launakjör bankastjóra og ráðherra

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Kirkjusóknir

lagafrumvarp

Gjöld af tóbaksvörum

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Húsnæðissparnaðarreikningar

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála í efri deild

umræður utan dagskrár

Ríkisbókhald

lagafrumvarp

Greiðslujöfnun fasteignaveðlána

lagafrumvarp

Stálvölsunarverksmiðja

lagafrumvarp

Rétt skil afurðasölufyrirtækja til bænda

þingsályktunartillaga

Áfengislög

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Fiskiðnskóli á Siglufirði

fyrirspurn

Útvarpslög

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Áfengislög

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1985

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Nýsköpun í atvinnulífi

lagafrumvarp

Byggðastofnun

lagafrumvarp

Nýting ríkissjóðs á hluta af Seðlabankabyggingu

þingsályktunartillaga

Sparisjóðir

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum o.fl.

lagafrumvarp

Breytt nýting útvarpshúss

þingsályktunartillaga

Þinglausnir

þingfrestun