Ragnar Arnalds: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Um þingsköp

um fundarstjórn

Lánsfjárlög 1986

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Sala Kröfluvirkjunar

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Opinn háskóli

þingsályktunartillaga

Verðjöfnunargjald af raforkusölu

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1986

lagafrumvarp

Sala Kröfluvirkjunar

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1986

lagafrumvarp

Nefnd til að kanna viðskipti Útvegsbanka Íslands og Hafskips hf.

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1986

lagafrumvarp

Fjárlög 1986

lagafrumvarp

Þingfrestun

Fjárlög 1986

lagafrumvarp

Stálbræðsla

fyrirspurn

Um þingsköp

um fundarstjórn

Fjarvistarréttur foreldra

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Endurskoðun skattalaga

þingsályktunartillaga

Vinnudeila Mjólkurfræðingafélags Íslands

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

lagafrumvarp

Þjóðarátak til byggingar þjóðarbókhlöðu

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Viðey í Kollafirði

lagafrumvarp

Framhaldsskólar

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Málefni Arnarflugs hf.

lagafrumvarp

Þinglausnir

þingfrestun