Ragnar Arnalds: ræður


Ræður

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Sveitarstjórnarlög

(almenn atkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Herflugvöllur á Norðurlandi

fyrirspurn

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Álagning tímabundinna skatta og gjalda 1987

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Frádráttur vegna fjárfestingar í atvinnurekstri

(hámark frádráttar)
lagafrumvarp

Fjárhagsvandi Þjóðleikhússins

fyrirspurn

Lánsfjárlög 1987

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála í efri deild

um fundarstjórn

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstigi og frádráttarliðir)
lagafrumvarp

Fangelsi og vinnuhæli

(verkfall fangavarða o.fl.)
lagafrumvarp

Þingfrestun

Brottvikning fræðslustjóra í Norðurlandsumd. e.

umræður utan dagskrár

Opinber innkaup

lagafrumvarp

Fjarkennsla á vegum Háskóla Íslands

þingsályktunartillaga

Staðgreiðsla opinberra gjalda

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

(úthlutun þingsæta o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslands

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélagsbanka um Útvegsbanka Íslands

lagafrumvarp

Snjómokstur á Siglufjarðarvegi

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp

Gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattstofn og álagningarreglur)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Tollalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vaxtalög

lagafrumvarp

Tollskrá

(myndavélar o.fl.)
lagafrumvarp

Þinglausnir

þingfrestun