Ragnar Arnalds: ræður


Ræður

Þingsetning

Minning Eggerts G. Þorsteinssonar

Kosning í kjörbréfanefnd, 9 manna, skv. 2. mgr. 1. gr. þingskapa

kosningar

Drengskaparheit unnin

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Áfengislög

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(verðjöfnunargjald af útflutningi, heildargreiðslumark sauðfjárafurða)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(gjaldskylda krókabáta o.fl.)
lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(innflutningur áfengis)
lagafrumvarp

Alþjóðaviðskiptastofnunin

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðar krókabáta o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Málefni Brunamálastofnunar

umræður utan dagskrár

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um Brunamálastofnun

um fundarstjórn

Framleiðsla og sala á búvörum

(verðjöfnunargjald af útflutningi, heildargreiðslumark sauðfjárafurða)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(mannréttindaákvæði)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(endurskoðun ríkisreikninga, kjördagur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(leiðréttingar)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Kosning fjögurra manna og jafnmargra varamanna í stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. 6. gr. laga nr. 96 28. sept. 1990, um atvinnuleysistryggingar

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 19 19,93
Flutningsræða 2 8,33
Prent 10 3,87
Samtals 31 32,13