Ragnar Arnalds: ræður


Ræður

Forseti Íslands setur þingið

þingsetning

Minning Davíðs Ólafssonar

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Þingfararkaup og þingfararkostnaður

(skattskylda starfskostnaðar)
lagafrumvarp

Minnst þeirra er létust í snjóflóðinu á Flateyri 26. okt. sl.

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afbrigði um dagskrármál

Lyfjalög

(gildistaka ákvæða um stofnun lyfjabúða o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Verslunarrekstur í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

þingsályktunartillaga

Kosning sérnefndar um stjórnarskrármál

kosningar

Viðaukasamningur um álbræðslu við Straumsvík

lagafrumvarp

Schengen-samkomulagið, munnleg skýrsla dómsmálaráðherra

skýrsla ráðherra

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Mengun af brennisteinssamböndum

fyrirspurn

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála

athugasemdir um störf þingsins

Framleiðsla og sala á búvörum

(sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Afnám laga nr. 96/1936

lagafrumvarp

Fíkniefna- og ofbeldisvandinn

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Staða heilsugæslunnar

umræður utan dagskrár

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(EES-reglur, fiskveiðar og fiskvinnsla)
lagafrumvarp

Einbreiðar brýr

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu o.fl.

tilkynningar forseta

Ákvæði hegningarlaga er varða óviðeigandi ummæli um erlenda þjóðhöfðingja

fyrirspurn

Athugasemdir á fyrirspurnafundi

tilkynningar forseta

Tilkynning um utandagskrárumræðu o.fl.

tilkynningar forseta

Helgidagafriður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Vörugjald

(magngjald o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtatekjur)
lagafrumvarp

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa fyrir þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Forræðismál Sophiu Hansen

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á frumvarpi um ríkisstarfsmenn

um fundarstjórn

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfshættir í umhverfisnefnd

athugasemdir um störf þingsins

Hvalveiðar

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1995--1998

(endurskoðun fyrir 1996)
þingsályktunartillaga

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Heimsókn forseta Írlands

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilskipanir Evrópusambandsins um orkumál og stefna íslenskra stjórnvalda

umræður utan dagskrár

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Fjarskipti

(meðferð einkaréttar ríkisins)
lagafrumvarp

Eftirlaun alþingismanna

(forseti Alþingis, makalífeyrir)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé og framgangur þingmannamála

athugasemdir um störf þingsins

Munur á launum og lífskjörum á Íslandi og í Danmörku

beiðni um skýrslu

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 68 207,93
Flutningsræða 3 23,97
Andsvar 11 20,35
Grein fyrir atkvæði 8 7,9
Um fundarstjórn 2 4,3
Samtals 92 264,45
4,4 klst.