Ragnar Arnalds: ræður


Ræður

Forseti Íslands setur þingið

þingsetning

Þingmennskuafsal Ólafs Ragnars Grímssonar

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Útvarps- og sjónvarpssendingar

fyrirspurn

Möguleikar ungmenna til framhaldsnáms

fyrirspurn

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Viðvera ráðherra og frumvarp um málefni fatlaðra

athugasemdir um störf þingsins

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Frjálst námsval milli Norðurlanda

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(eignarréttur á náttúruauðæfum og landi)
lagafrumvarp

Undirbúningur kjarasamninga og áhrif nýrra vinnumarkaðslaga

umræður utan dagskrár

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Kynning MIL á Íslandi fyrir erlenda fjárfesta

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1997 og 1998

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(eignarréttur á náttúruauðæfum og landi)
lagafrumvarp

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(veiðar jarðeiganda)
lagafrumvarp

Námulög

(náttúruvernd)
lagafrumvarp

Menntun, mannauður og hagvöxtur

umræður utan dagskrár

Umræða um frv. um atvinnuleysistryggingar og vinnumarkaðsaðgerðir

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Starfsemi og nám í stýrimannaskólum

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Netaðgangur að Lagasafni

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Orsakir, umfang og afleiðingar heimilisofbeldis

skýrsla

Vinnubrögð við niðurskurð í rekstri sjúkrahúsa á landsbyggðinni

umræður utan dagskrár

Fæðingarorlof

(veikindi móður eða barns o.fl.)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afturköllun frumvarps

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Frv. of seint fram komið

afbrigði um dagskrármál

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Málefni barna og ungmenna

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 44 91,13
Flutningsræða 2 47,75
Andsvar 12 22,37
Samtals 58 161,25
2,7 klst.