Ragnar Arnalds: ræður


Ræður

Ávarp aldursforseta

kveðjur

Minning Guðmundar J. Guðmundssonar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Útboð og verksamningur um veitingasölu í Leifsstöð

umræður utan dagskrár

Stefnan í heilbrigðismálum

umræður utan dagskrár

Gjaldskrárbreytingar Pósts og síma hf.

umræður utan dagskrár

Flugmálaáætlun 1998-2001

þingsályktunartillaga

Póstburðargjöld

fyrirspurn

Uppsagnir sérfræðilækna

fyrirspurn

Ummæli ráðherra

um fundarstjórn

Breiðband Pósts og síma hf.

umræður utan dagskrár

Brtt. 442

afbrigði um dagskrármál

Skipulags- og byggingarlög

(byggingarnefndir, gjaldtaka o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla umhverfisráðherra um rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og Kyoto-bókunina

skýrsla ráðherra

Afturköllun þingmáls

tilkynningar forseta

Atvinnuleysistryggingar

fyrirspurn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fæðingarorlof

(feður)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Rannsókn á störfum fíkniefnadeildar lögreglunnar

beiðni um skýrslu

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Framhald umræðu um fæðingarorlof

um fundarstjórn

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(eignarréttur á náttúruauðæfum og landi)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(endurgreiðsla sérfræðikostnaðar)
lagafrumvarp

Frestun umræðu um húsnæðismál

um fundarstjórn

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Loftferðir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í stjórnmálum

þingsályktunartillaga

Tillaga um dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Greinargerðir um málefni Landsbankans og Lindar hf.

um fundarstjórn

Framleiðsla og sala á búvörum

(mjólkurframleiðsla)
lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(mjólkurframleiðsla)
lagafrumvarp

Formsatriði í atkvæðagreiðslum

tilkynningar forseta

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Schengen-samstarfið

umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1998-2002

þingsályktunartillaga

Langtímaáætlun í vegagerð

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Áfengislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 65 200,83
Flutningsræða 2 33,45
Andsvar 12 22,82
Grein fyrir atkvæði 3 3,23
Samtals 82 260,33
4,3 klst.