Ragnar Arnalds: ræður


Ræður

Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnarinnar

stefnuræða forsætisráðherra

Aðild Kína að Sameinuðu þjóðunum

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1972

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Þjóðleikhús

lagafrumvarp

Málefni Siglufjarðar

fyrirspurn

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Gjaldaviðauki

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Verðlagsmál

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Lán til kaupa á skuttogurum

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Lagmetisiðja ríkisins í Siglufirði

lagafrumvarp

Þjóðleikhús

lagafrumvarp

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Tækniskóli Íslands

lagafrumvarp

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Mannanöfn

lagafrumvarp

Þjóðleikhús

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Fiskveiðilandhelgismál

umræður utan dagskrár

Almennar stjórnmálaumræður

stefnuræða forsætisráðherra

Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi

lagafrumvarp

Jöfnun á námskostnaði

lagafrumvarp

Höfundalög

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1972

lagafrumvarp

Ferðamál

lagafrumvarp

Tækniskóli Íslands

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp