Ragnar Arnalds: ræður


Ræður

Jarðalög

lagafrumvarp

Gjaldaviðauki

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Rannsókn kjörbréfs

Lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973

lagafrumvarp

Sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum

lagafrumvarp

Fjárreiður stjórnmálaflokka

þingsályktunartillaga

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Endurskoðun olíusölunnar

fyrirspurn

Fjárreiður stjórnmálaflokka

þingsályktunartillaga

Orkusala Landsvirkjunar til Norðlendinga

fyrirspurn

Byggingasvæði fyrir Alþingi, ríkisstjórn og stjórnarstofnanir

þingsályktunartillaga

Olíubirgðastöð á Norðurlandi

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Lánveitingar úr Byggðasjóði

fyrirspurn

Leiga og sala fasteigna

(o.fl.)
fyrirspurn

Ríkisreikningurinn 1971

lagafrumvarp

Skattaleg meðferð verðbréfa

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Skattkerfisbreyting

lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

lagafrumvarp

Lántökuheimildir erlendis

lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

lagafrumvarp

Skipulag ferðamála

lagafrumvarp

Kvikmyndasjóður

lagafrumvarp

Lántökuheimild fyrir ríkissjóð

lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

lagafrumvarp

Verkfræðingar o.fl.

lagafrumvarp

Hótel- og veitingaskóli Íslands

lagafrumvarp

Hússtjórnarskólar

lagafrumvarp

Z í ritmáli

þingsályktunartillaga

Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi

lagafrumvarp

Sölustofnun lagmetisiðnaðarins

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Þjóðhagsstofnun og Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Grunnskóli

lagafrumvarp

Skólakerfi

lagafrumvarp

Grunnskóli

lagafrumvarp