Ragnar Arnalds: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Fjárreiður stjórnmálaflokka

þingsályktunartillaga

Endurskoðun fyrningarákvæða

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

fyrirspurn

Virkjunarrannsóknir á Fljótsdalsheiði

fyrirspurn

Hæli fyrir drykkjusjúka á Vífilsstöðum

fyrirspurn

Þátttaka ríkissjóðs í greiðslum til löggæslumanna

fyrirspurn

Kvikmyndasjóður

fyrirspurn

Samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara

þingsályktunartillaga

Byggðalína

fyrirspurn

Barnalífeyrir og meðlög

fyrirspurn

Lækkun lögbundinna framlaga á fjárlögum

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Verkefni sveitarfélaga

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Lántaka vegna opinberra framkvæmda 1976

lagafrumvarp

Fjárlög 1976

lagafrumvarp

Frestun framkvæmda við Grundartangaverksmiðjuna

þingsályktunartillaga

Skyrsla forsrh. um viðræður við breta um fiskveiðideiluna og umr. um hana (útvarpsumr.)

skýrsla ráðherra

Umræður utan dagskrár

Vantraust á ríkisstjórnina

Umræður utan dagskrár

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Fullorðinsfræðsla

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Rekstrarlán til sauðfjárbænda

þingsályktunartillaga

Afnám tekjuskatts af launatekjum

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Bann við geymslu kjarnavopna á íslensku yfirráðasvæði

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Tölvutækni við söfnun upplýsinga um skoðanir manna

þingsályktunartillaga

Skýrsla iðnaðarráðherra um Kröfluvirkjun

skýrsla ráðherra

Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Ferðamál

lagafrumvarp

Skýrsla iðnaðarráðherra um Kröfluvirkjun

skýrsla ráðherra

Umræður utan dagskrár

Fjölbrautaskóli á Norðurlandi vestra

þingsályktunartillaga

Fjáröflun til landhelgisgæslu, ríkisfjármál o.fl.

lagafrumvarp

Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja

lagafrumvarp

Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Námslán og námsstyrkir

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Ferðamál

lagafrumvarp

Bráðabirgðavegáætlun 1976

þingsályktunartillaga

Gatnagerðargjald á Akureyri

lagafrumvarp

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Almenningsbókasöfn

lagafrumvarp

Viðskiptamenntun á framhaldsskólastigi

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Íslensk stafsetning

lagafrumvarp

Réttindi og skyldur stjórnmálaflokka

þingsályktunartillaga

Verðtrygging fjárskuldbindinga

lagafrumvarp