Ragnar Arnalds: ræður


Ræður

Kosning í fastanefndir skv. 15. gr. þingskapalaga

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Endurskoðun tekjuskattslaga

þingsályktunartillaga

Vegalög

lagafrumvarp

Eignarráð yfir landinu

lagafrumvarp

Tölvubanki rannsóknarlögreglunnar

fyrirspurn

Raforkumál á Austurlandi

fyrirspurn

Tölvubanki rannsóknarlögreglunnar

fyrirspurn

Raforkumál á Austurlandi

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Fjárlög 1977

lagafrumvarp

Rannsóknarlögregla ríkisins

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Vörugjald

lagafrumvarp

Útgáfa lagasafns í lausblaðabroti

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Tölvutækni við söfnun upplýsinga um skoðanir manna og persónulega hagi

þingsályktunartillaga

Tenging byggðalínu við orkuveitukerfi Skagafjarðar

fyrirspurn

Rannsóknir á mengun í álverinu í Straumsvík

fyrirspurn

Útflutningsgjald af grásleppuhrognum

fyrirspurn

Tenging byggðalínu við orkuveitukerfi Skagafjarðar

fyrirspurn

Rannsóknir á mengun í álverinu í Straumsvík

fyrirspurn

Útflutningsgjald af grásleppuhrognum

fyrirspurn

Virkjun Hvítár í Borgarfirði

lagafrumvarp

Byggingarþróun heilbrigðisstofnana 1970-1976 og ýmsar upplýsingar um heilbrigðismál

skýrsla

Réttur verkafólks til uppsagnarfrests og fastra starfsmanna til launa vegna sjúkdóms- og slysaforfal

lagafrumvarp

Vegáætlun 1977-1980

þingsályktunartillaga

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

lagafrumvarp

Bygging nýs þinghúss

þingsályktunartillaga

Þjónustustarfsemi í Vestur-Húnavatnssýslu

þingsályktunartillaga

Stefnumótun í orku- og iðnaðarmálum

þingsályktunartillaga

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn

lagafrumvarp

Skattfrelsi jarðstöðvar

lagafrumvarp

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Virkjun Héraðsvatna hjá Villinganesi

þingsályktunartillaga

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Heimild til að selja Húseiningum hf. húsnæði Tunnuverksmiðju ríkisins á Siglufirði

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Járnblendiverksmiðja í Hvalfirði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp