Barði Guðmundsson: ræður


Ræður

Kosning fastanefnda

kosningar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Minning Sigurðar Eggerz

Raforkulög

lagafrumvarp

Verðlagning landbúnaðarafurða o.fl. (heildarlög)

lagafrumvarp

Aðstoðarlán til síldarútvegsmanna 1945

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o. fl.

umræður utan dagskrár

Embættisbústaðir héraðsdómara

lagafrumvarp

Búnaðarmálasjóður

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o. fl.

umræður utan dagskrár

Nýbyggingarráð

lagafrumvarp

Gjaldeyrissjóður og alþjóðabanki

lagafrumvarp

Samkomudagur reglulegs Alþingis 1946

lagafrumvarp

Girðingar kringum hveri og laugar

lagafrumvarp

Byggingareftirlit ríkisins

lagafrumvarp

Gagnfræðanám

lagafrumvarp

Tunnusmíði

lagafrumvarp

Gistihúsbygging í Reykjavík

lagafrumvarp

Útflutningur á afurðum bátaútvegsins

lagafrumvarp

Gistihúsbygging í Reykjavík

lagafrumvarp

Sameining Selfossbyggðar í eitt hreppsfélag

lagafrumvarp

Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum

lagafrumvarp

Sameining Selfossbyggðar í eitt hreppsfélag

lagafrumvarp

Hafnargerðir og lendingarbætur

lagafrumvarp

Menntaskólar

lagafrumvarp

Sameining Selfossbyggðar í eitt hreppsfélag

lagafrumvarp

Landnám, nýbyggðir og endurbyggingar í sveitum

lagafrumvarp

Stofnlánadeild sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Landshöfn í Keflavíkur- og Njarðvíkurhreppum

lagafrumvarp

Síldarniðursuðuverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Stofnlánadeild sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Læknishéruð

fyrirspurn

Nýbyggingar í Höfðakaupstað

lagafrumvarp

Atvinnudeild háskólans

lagafrumvarp

Hafnargerðir og lendingarbætur

lagafrumvarp

Skipakaup ríkisins

lagafrumvarp

Útflutningur á afurðum bátaútvegsins

lagafrumvarp

Atvinnudeild háskólans

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Gistihúsbygging í Reykjavík

lagafrumvarp

Áhrif kjötverðs á framfærsluvísitölu

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Útflutningur á afurðum bátaútvegsins

lagafrumvarp

Áhrif kjötverðs á framfærsluvísitölu

lagafrumvarp

Íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum

lagafrumvarp

Útflutningur á afurðum bátaútvegsins

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Húsmæðrafræðsla

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o. fl.

umræður utan dagskrár

Bifreiðaskattur o.fl.

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Lántaka til hafnarframkvæmda

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Starfslok deilda

þingfrestun