Ragnhildur Helgadóttir: ræður


Ræður

Vistunarvandi öryrkja

fyrirspurn

Skólamálaráð Reykjavíkur

fyrirspurn

Skipan í héraðslæknisembætti á Vestfjörðum

fyrirspurn

Almannatryggingar

(örorkumatsnefnd)
lagafrumvarp

Samningaviðræður tannlækna og Tryggingastofnunar

fyrirspurn

Lyfjakostnaður

fyrirspurn

Skortur á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum

fyrirspurn

Lokun deilda á sjúkrahúsum

fyrirspurn

Sjúkranuddarar

fyrirspurn

Könnun á tannlæknaþjónustu

þingsályktunartillaga

Læknalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðralaun)
lagafrumvarp

Kaup ríkisins á Borgarspítalanum

fyrirspurn

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Fjárlög 1987

lagafrumvarp

Almannatryggingar

(sjúkratryggingagjald)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðabæ)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(mæðralaun)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðabæ)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(sjúkratryggingagjald)
lagafrumvarp

Aðstoð við foreldra veikra barna

fyrirspurn

Sálfræðiþjónusta á Austurlandi

fyrirspurn

Alnæmissjúklingar

fyrirspurn

Hjálparstöð fyrir börn og unglinga

fyrirspurn

Hjálparkalltæki

fyrirspurn

Heildarendurskoðun sóttvarnarlöggjafar

fyrirspurn

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gildistími)
lagafrumvarp

Geðheilbrigðismál

fyrirspurn

Stefnumörkun í áfengismálum

fyrirspurn

Fæðingarorlof

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(fæðingarstyrkur og dagpeningar)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(bifreiðakaup fatlaðra)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(fæðingarstyrkur og dagpeningar)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(stjórn heilsugæslu á höfuðborgarsvæðinu)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fæðingarorlof

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(fæðingarstyrkur og dagpeningar)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Læknalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr heilbr.- og trn. neðri deildar

um fundarstjórn

Yfirvofandi uppsagnir á ríkisspítölunum

umræður utan dagskrár