Rannveig Guðmundsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Vantrauststillaga á ráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar

athugasemdir um störf þingsins

Lánsfjáraukalög 1994

(lántaka ríkissjóðs og húsbréfadeildar)
lagafrumvarp

Málefni Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Samkomulag þingflokksformanna um mál á dagskrá

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Miðstöð fyrir nám í matvælagreinum

fyrirspurn

Samstarfsörðugleikar innan lögreglunnar í Kópavogi

umræður utan dagskrár

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

(ráðstöfun lausra starfa)
lagafrumvarp

Málefni Atlanta-flugfélagsins

umræður utan dagskrár

Greiðslur atvinnuleysisbóta til sjálfstætt starfandi einstaklinga

fyrirspurn

Greiðsluaðlögun húsnæðislána

þingsályktunartillaga

Vernd barna og ungmenna

(barnaverndarstofa)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

fyrirspurn

Vatnsgjald

fyrirspurn

Álagning vatnsgjalds og aukavatnsgjalds

fyrirspurn

Arðgreiðslur vatnsveitu

fyrirspurn

Framkvæmd jafnréttislaga

fyrirspurn

Húsaleigubætur og búsetaréttur

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Átak í málefnum barna og ungmenna

þingsályktunartillaga

Skuldastaða heimilanna

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar af tekjum barna)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

skýrsla

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
lagafrumvarp

Fjöleignarhús

(katta- og hundahald)
lagafrumvarp

Samþykktir Sambands húsnæðisnefnda

fyrirspurn

Lán til viðgerða á félagslegum íbúðum

fyrirspurn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar íbúðir, kaupskylda, forkaupsréttur og endursala)
lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Lánasjóður sveitarfélaga

(EES-reglur, lántökur)
lagafrumvarp

Launamyndun og kynbundinn launamismunur

umræður utan dagskrár

Lánasjóður sveitarfélaga

(EES-reglur, lántökur)
lagafrumvarp

Félagsþjónusta sveitarfélaga

(fjárhagsaðstoð til sambúðarfólks)
lagafrumvarp

Vatnsveitur sveitarfélaga

(heimæðar, vatnsgjald)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Tekjuskattur og eignarskattur

(iðgjöld til lífeyrissjóða, tapað hlutafé o.fl.)
lagafrumvarp

Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(réttur opinberra starfsmanna, greiðslur bóta, EES-reglur)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 29 209,1
Flutningsræða 13 144,65
Andsvar 48 79,87
Svar 16 45,82
Um fundarstjórn 2 2,57
Grein fyrir atkvæði 1 0,7
Samtals 109 482,71
8 klst.