Rannveig Guðmundsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Réttarstaða kjörbarna og foreldra þeirra

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Umboðsmenn sjúklinga

þingsályktunartillaga

Opinber fjölskyldustefna

(þáltill. RG o.fl.)
þingsályktunartillaga

Alþjóðasamþykkt um starfsfólk með fjölskylduábyrgð

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1996

lagafrumvarp

Mannanöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stefnumótun í íþróttum stúlkna og kvenna

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(Sléttuhreppur)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun 1994

skýrsla ráðherra

Tryggingagjald

(atvinnutryggingagjald o.fl.)
lagafrumvarp

Bifreiðagjald

(upphæð gjalds og ákvörðun þess)
lagafrumvarp

Samningar ríkisvaldsins um stofnframkvæmdir og viðhald heilbrigðisstofnana

þingsályktunartillaga

Menningar- og tómstundastarf fatlaðra

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála

athugasemdir um störf þingsins

Afnám laga nr. 96/1936

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(fasteignaskattur, þjónustuframlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánstími húsbréfa o.fl.)
lagafrumvarp

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(yfirstjórn, rýmingarsvæði, ofanflóðasjóður o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla um útbreiðslu fíkniefna og þróun ofbeldis

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(Sléttuhreppur)
lagafrumvarp

Fíkniefna- og ofbeldisvandinn

umræður utan dagskrár

Þingstörf fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Fæðingarorlof

þingsályktunartillaga

Fæðingarorlof feðra

þingsályktunartillaga

Læsivarðir hemlar í bifreiðum

þingsályktunartillaga

Gjald af áfengi

(forvarnasjóður)
lagafrumvarp

Félagsleg verkefni

þingsályktunartillaga

Samráð við samtök launafólks um félagsleg réttindi

umræður utan dagskrár

Norræna ráðherranefndin 1995

skýrsla

Vestnorræna þingmannaráðið 1995

skýrsla

Staðfest samvist

lagafrumvarp

Rekstur meðferðarheimilisins við Kleifarveg

umræður utan dagskrár

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Umræður um frv. um stéttarfélög og vinnudeilur o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Reynslusveitarfélög

(félagslegar íbúðir, atvinnuleysistryggingar)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar eignaríbúðir)
lagafrumvarp

Meðferð upplýsinga úr skattskrám

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Brunamálastofnun

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Háskóli Íslands

(skrásetningargjald)
lagafrumvarp

Forræðismál Sophiu Hansen

umræður utan dagskrár

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á frumvarpi um ríkisstarfsmenn

um fundarstjórn

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Álitsgerð Lagastofnunar um stjórnarfrumvarp

athugasemdir um störf þingsins

Réttindi og skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla

lagafrumvarp

Tæknifrjóvgun

lagafrumvarp

Umsýslustofnun varnarmála

fyrirspurn

Skyldunámsefni í vímuvörnum

fyrirspurn

Útbreiðsla fíkniefna og þróun ofbeldis

beiðni um skýrslu

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuúrræði fyrir atvinnulaust fólk

lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Átak í jafnréttismálum hjá Ríkisútvarpinu

fyrirspurn

Endurskoðun lögræðislaga

fyrirspurn

Útskriftir íbúa Kópavogshælis

fyrirspurn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(félagslegar eignaríbúðir)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stéttarfélög og vinnudeilur

(sáttastörf, vinnustaðarfélög, vinnustöðvun o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Vörugjald

(magngjald o.fl.)
lagafrumvarp

Frumvarp um heilbrigðisþjónustu

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjármagnstekjur)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

umræður utan dagskrár

Fjárhagsstaða sjúkrahúsanna og sumarlokanir

umræður utan dagskrár

Frumvarp um heilbrigðisþjónustu og tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Stofnun hlutafélags um rekstur Póst- og símamálastofnunar

lagafrumvarp

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé og framgangur þingmannamála

athugasemdir um störf þingsins

Munur á launum og lífskjörum á Íslandi og í Danmörku

beiðni um skýrslu

Félagsleg verkefni

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 67 650,07
Flutningsræða 13 105,32
Andsvar 53 87,67
Grein fyrir atkvæði 11 12,08
Um fundarstjórn 5 7,25
Samtals 149 862,39
14,4 klst.