Rannveig Guðmundsdóttir: ræður


Ræður

Tilkynning um stofnun þingflokks jafnaðarmanna

athugasemdir um störf þingsins

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Lífskjör og undirbúningur kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Fæðingarorlof feðra

þingsályktunartillaga

Veiðileyfagjald

þingsályktunartillaga

Þingsköp Alþingis

(rannsóknarvald þingnefnda)
lagafrumvarp

Opinber fjölskyldustefna

þingsályktunartillaga

Fíkniefnaneysla barna

fyrirspurn

Móttaka flóttamanna

fyrirspurn

Verkefnaáætlun í skólum gegn útlendingaandúð

fyrirspurn

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

fyrirspurn

Lögræðislög

(sjálfræðisaldur)
lagafrumvarp

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 1995

munnleg skýrsla þingmanns

Einelti í skólum

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(rekstrartap, afskriftareglur, hlutabréf o.fl.)
lagafrumvarp

Svör ráðherra við óundirbúnum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skrifleg svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Vinnumarkaðsaðgerðir

lagafrumvarp

Stefnumörkun í heilbrigðismálum

þingsályktunartillaga

Niðurstöður alþjóðlegrar könnunar um raungreinamenntun íslenskra skólabarna

umræður utan dagskrár

Aðgerðir gegn útlendingaandúð

fyrirspurn

Sérákvæði laga er varða réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(sumarhús o.fl.)
lagafrumvarp

Ofbeldi meðal ungmenna

umræður utan dagskrár

Viðvera ráðherra og frumvarp um málefni fatlaðra

athugasemdir um störf þingsins

Málefni fatlaðra

(yfirtaka sveitarfélaga o.fl.)
lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

lagafrumvarp

Þingstörf fram að jólahléi

um fundarstjórn

Þingstörf fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1997

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(yfirtaka sveitarfélaga o.fl.)
lagafrumvarp

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

lagafrumvarp

Lok þinghalds fyrir jólahlé

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 1997

lagafrumvarp

Jólakveðjur

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Túlkaþjónusta fyrir heyrnarlausa

fyrirspurn

Framhaldsnám fatlaðra

fyrirspurn

Stjórnarskipunarlög

(eignarréttur á náttúruauðæfum og landi)
lagafrumvarp

Undirbúningur kjarasamninga og áhrif nýrra vinnumarkaðslaga

umræður utan dagskrár

Áfengis- og vímuvarnaráð

lagafrumvarp

Landsvirkjun

(arðgreiðslur, skipun stjórnar o.fl.)
lagafrumvarp

Réttindi sjúklinga

lagafrumvarp

Fræðsla til að búa nemendur í framhaldsskóla undir þátttöku í samfélaginu

þingsályktunartillaga

Staða drengja í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Skýrsla félagsmálaráðherra um afleiðingar langs vinnutíma

athugasemdir um störf þingsins

Brunavarnir og brunamál

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Alþjóðasamþykkt um starfsfólk með fjölskylduábyrgð

þingsályktunartillaga

Uppsögn starfs af hálfu atvinnurekanda

þingsályktunartillaga

Læsivarðir hemlar í bifreiðum

þingsályktunartillaga

Stimpilgjald

(kaupskip)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

fyrirspurn

Athugasemd um fyrirspurn

um fundarstjórn

Áhrif langrar biðar eftir læknisaðgerðum

beiðni um skýrslu

Biðlistar í heilbrigðisþjónustu

þingsályktunartillaga

Umboðsmenn sjúklinga

þingsályktunartillaga

Útgáfa starfsleyfis og upphaf framkvæmda við álbræðslu á Grundartanga

umræður utan dagskrár

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í tengslum við kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Beiðnir um skýrslu

athugasemdir um störf þingsins

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurgreiðsla o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Breyting á lögum um tekjuskatt og eignarskatt

athugasemdir um störf þingsins

Réttarstaða flóttamanna

fyrirspurn

Réttarstaða flóttamanna

fyrirspurn

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

lagafrumvarp

Helgidagafriður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnskrá Vestnorræna þingmannaráðsins

þingsályktunartillaga

Stofnun jafnréttismála fatlaðra

þingsályktunartillaga

Tvöföldun Reykjanesbrautar

þingsályktunartillaga

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

lagafrumvarp

Reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins frá störfum

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(hlífðarhjálmar fyrir hjólreiðar)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall, barnabætur o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á lífeyrissjóðsfrv.

athugasemdir um störf þingsins

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(EES-reglur, vinnuvernd barna og ungmenna)
lagafrumvarp

Opinber fjölskyldustefna

þingsályktunartillaga

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

lagafrumvarp

Rekstur Fríhafnarinnar í Leifsstöð

umræður utan dagskrár

Lögræðislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framkvæmd samræmdra prófa í grunnskóla

umræður utan dagskrár

Samningur Sameinuðu þjóðanna gegn ólöglegri verslun með fíkniefni og samningur um þvætti

þingsályktunartillaga

Málefni barna og ungmenna

umræður utan dagskrár

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 87 679,73
Flutningsræða 16 136,73
Andsvar 50 90
Grein fyrir atkvæði 12 11,37
Um fundarstjórn 5 10,63
Um atkvæðagreiðslu 5 6,72
Ber af sér sakir 1 1,57
Samtals 176 936,75
15,6 klst.