Rannveig Guðmundsdóttir: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Íslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausra

þingsályktunartillaga

Óundirbúin fyrirspurn um flugmálaáætlun

athugasemdir um störf þingsins

Grunnskólinn og kjaramál kennara

umræður utan dagskrár

Aðgerðir til að draga úr ofbeldisdýrkun

þingsályktunartillaga

Áhrif lýsingar við Reykjanesbraut á slysatíðni

fyrirspurn

Utandagskrárumræða um gjaldskrárbreytingar Pósts og síma

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Förgun mómoldar og húsdýraáburðar

fyrirspurn

Greiðslur langlegusjúklinga til sjúkrastofnana

fyrirspurn

Uppsagnir sérfræðilækna

fyrirspurn

Ummæli ráðherra

um fundarstjórn

Skýrsla félagsmálaráðherra um réttindi fatlaðra

skýrsla ráðherra

Sameining Kjalarneshrepps og Reykjavíkur

lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sóknargjöld, kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla

(millifærsla gjalda)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Háskólar

lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Skýrsla umhverfisráðherra um rammasamning Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar og Kyoto-bókunina

skýrsla ráðherra

Fullgilding samþykktar um starfsfólk með fjölskylduábyrgð

fyrirspurn

Atvinnuleysistryggingar

fyrirspurn

Athugasemd í umræðu um fyrirspurn

um fundarstjórn

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Húsaleigubætur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1998

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sala og fyrning aflahlutdeildar)
lagafrumvarp

Fjárlög 1998

lagafrumvarp

Rannsókn á störfum fíkniefnadeildar lögreglunnar

beiðni um skýrslu

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Niðurstaða atkvæðagreiðslu um afbrigði

athugasemdir um störf þingsins

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Túlkun þingskapa

um fundarstjórn

Túlkun þingskapa

athugasemdir um störf þingsins

Réttur þeirra sem ekki hafa atvinnu

þingsályktunartillaga

Rannsókn á atvinnuleysi kvenna

þingsályktunartillaga

Reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins

þingsályktunartillaga

Íþróttalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samskipti dómsmálaráðuneytisins og lögregluyfirvalda

umræður utan dagskrár

Kosningar til sveitarstjórna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kúgun kvenna í Afganistan

umræður utan dagskrár

Umræða um húsnæðismál

um fundarstjórn

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Atvinnusjóður kvenna

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(vaxtabætur)
lagafrumvarp

Bindandi álit í skattamálum

lagafrumvarp

Vinna í nefndum

athugasemdir um störf þingsins

Staðfesting viðbótarsamninga við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Þjóðfáni Íslendinga

(notkun fánans o.fl.)
lagafrumvarp

Frétt DV um umræður á Alþingi um vistun ungra afbrotamanna

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Áskorun til Alþingis varðandi frv. um skipulag miðhálendisins

athugasemdir um störf þingsins

Gagnagrunnar á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Aðgerðir til að auka hlut kvenna í stjórnmálum

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla meiri hluta félagsmálanefndar á frumvarpi um húsnæðismál

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla frumvarps um gagnagrunna

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurn um kaup Landsbankans á veiðileyfum í Hrútafjarðará

athugasemdir um störf þingsins

Frumvarp um breytingu á skipulags- og byggingarlögum

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tillaga um dagskrá næsta fundar

tilkynningar forseta

Rökstudd dagskrá við frv. til sveitarstjórnarlaga

athugasemdir um störf þingsins

Ósk um viðveru ráðherra

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Starfssvið tölvunefndar

fyrirspurn

Virðisaukaskattur af handverksmunum úr íslenskum náttúruefnum

fyrirspurn

Álagning fjármagnstekjuskatts

fyrirspurn

Framhald þingstarfa og þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ákvörðun um þingfrestun

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla frumvarps um síldarsamning o.fl.

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Virðisaukaskattur af laxveiðileyfum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Ákvæði um hvíldartíma og fundur í félagsmálanefnd

athugasemdir um störf þingsins

Ákvæði um hvíldartíma og yfirlýsing forseta

um fundarstjórn

Samráð um þingstörfin

athugasemdir um störf þingsins

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fréttatíma sjónvarps

um fundarstjórn

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Samráð um þingstörfin

athugasemdir um störf þingsins

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Þjóðlendur

lagafrumvarp

Samkomulag um þingstörfin og þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Lánasjóður landbúnaðarins

(lánstími)
lagafrumvarp

Afgreiðsla frumvarpa um skipan mála á hálendinu

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla frumvarpa um skipan mála á hálendinu

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

lagafrumvarp

Ummæli viðskiptaráðherra á blaðamannafundi

athugasemdir um störf þingsins

Tryggingasjóður sjálfstætt starfandi einstaklinga

(geymsla áunnins réttar o.fl.)
lagafrumvarp

Reglur um ólaunuð leyfi starfsmanna ríkisins

þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skipting aukinna aflaheimilda

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli þingmanns um óundirbúnar fyrirspurnir

athugasemdir um störf þingsins

Heilbrigðismál

umræður utan dagskrár

Umræða um heilbrigðismál

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Gjöld af bifreiðum

lagafrumvarp

Áfengis- og vímuvarnaráð

lagafrumvarp

Skipun rannsóknarnefndar um málefni Landsbanka Íslands hf.

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 91 1014,43
Flutningsræða 15 153,48
Andsvar 84 142,28
Um fundarstjórn 14 24,92
Grein fyrir atkvæði 22 22,87
Um atkvæðagreiðslu 5 7,02
Ber af sér sakir 2 2,83
Samtals 233 1367,83
22,8 klst.