Rannveig Guðmundsdóttir: ræður


Ræður

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Íslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausra

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Jafnréttisfræðsla fyrir æðstu ráðamenn

þingsályktunartillaga

Undirritun Kyoto-bókunarinnar

þingsályktunartillaga

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar Fljótsdalsvirkjunar

þingsályktunartillaga

Endurskoðun reglna um sjúklingatryggingu

þingsályktunartillaga

Vernd barna og ungmenna

(hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.)
lagafrumvarp

Sveitarstjórnarlög

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Úrræði fyrir ungmenni í vímuefnaneyslu

umræður utan dagskrár

Svör við fyrirspurnum og undirbúningur svara

athugasemdir um störf þingsins

Evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum

lagafrumvarp

Lögheimili

(sjálfræðisaldur)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lífeyrissparnaður launamanns)
lagafrumvarp

Afgreiðsla heilbrigðis- og trygginganefndar á málum um gagnagrunn á heilbrigðissviði

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(persónuafsláttur barna)
lagafrumvarp

Málefni Stofnfisks

umræður utan dagskrár

Hafnaáætlun 1999-2002

þingsályktunartillaga

Kerfisbreyting í húsnæðismálum og ástandið á leigumarkaði

umræður utan dagskrár

Dómur Hæstaréttar um stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Málefni fatlaðra

(yfirfærsla til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Afgreiðsla heilbr.- og trn. á frumvarpi um gagnagrunn

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Framhald umræðu um gagnagrunnsfrumvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um fundarhlé

um fundarstjórn

Framhald þingstarfa

um fundarstjórn

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Heimild Hitaveitu Suðurnesja til virkjunarframkvæmda

umræður utan dagskrár

Gagnagrunnur á heilbrigðissviði

lagafrumvarp

Útboð á rekstri hjúkrunarheimilis fyrir aldraða

umræður utan dagskrár

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Vernd barna og ungmenna

(hækkun sjálfræðisaldurs o.fl.)
lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(yfirfærsla til sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1999

lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(aðsetur Landmælinga)
lagafrumvarp

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Vinna í sjávarútvegsnefnd að frumvarpi um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Afgreiðsla sjávarútvegsnefndar á frumvarpi um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðileyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Lausaganga búfjár

fyrirspurn

Útboð í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

fyrirspurn

Laun grunnskólakennara og fjármál sveitarfélaga

fyrirspurn

Bætt réttarstaða barna

þingsályktunartillaga

Gjaldþrotaskipti

(greiðsluaðlögun)
lagafrumvarp

Réttarstaða fólks í hjúskap og óvígðri sambúð

fyrirspurn

Bæklingur ríkisstjórnarinnar um hálendi Íslands

umræður utan dagskrár

Kosningar til Alþingis

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jafnréttislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um stofnun þingflokks Samfylkingarinnar

tilkynning frá þingflokki

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Jafnréttislög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Orkulög

(eignarhlutur Rafmagnsveitna ríkisins í félögum)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(nefndir, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Starfsemi Íbúðalánasjóðs og nýtt greiðslumat

umræður utan dagskrár

Stefna í byggðamálum fyrir árin 1999-2001

þingsályktunartillaga

Málefni fatlaðra

(starfsmenn svæðisskrifstofu)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Beiðni um utandagskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Dagskrá fundarins

athugasemdir um störf þingsins

Raforkuver

(Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir)
lagafrumvarp

Vatnajökulsþjóðgarður

þingsályktunartillaga

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(gjaldskrá sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi

þingsályktunartillaga

Skipulags- og byggingarlög

(skipulag miðhálendisins)
lagafrumvarp

Yfirlýsing frá Samfylkingunni

athugasemdir um störf þingsins

Þingfrestun

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 67 406,38
Andsvar 50 81,77
Flutningsræða 10 40,35
Um fundarstjórn 6 11,95
Grein fyrir atkvæði 4 4,45
Um atkvæðagreiðslu 2 1,87
Samtals 139 546,77
9,1 klst.