Rannveig Guðmundsdóttir: ræður


Ræður

Endurskoðun viðskiptabanns á Írak

þingsályktunartillaga

Viðvera ráðherra í fyrirspurnatíma

athugasemdir um störf þingsins

Samkeppni olíufélaganna

fyrirspurn

Neytendalán

(upplýsingaskylda seljenda)
lagafrumvarp

Þátttaka Íslands í Alþjóðahvalveiðiráðinu

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

(tekjutenging bóta)
lagafrumvarp

Landmælingar og kortagerð

(stjórn og verkefni Landmælinga Íslands)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(skýrslutaka af börnum)
lagafrumvarp

Hlutverk ríkislögreglustjóra

fyrirspurn

Fangelsismál

fyrirspurn

Samkeppnishæf menntun og ný stefna í kjaramálum kennara

þingsályktunartillaga

Bætt réttarstaða barna

þingsályktunartillaga

Ummæli formanns þingflokks Sjálfstæðisflokksins

athugasemdir um störf þingsins

Flutningur á félagslegum verkefnum

fyrirspurn

Meðferð ályktana Alþingis

fyrirspurn

Þjónusta við börn með einhverfu og skyldar raskanir

fyrirspurn

Framlagning stjórnarfrumvarpa

athugasemdir um störf þingsins

Loftferðir

(leiðarflugsgjöld)
lagafrumvarp

Greiðsluþátttaka sjúklinga í lyfjakostnaði

umræður utan dagskrár

Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis

lagafrumvarp

Þingvallabærinn

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgðir

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Búsetuúrræði fyrir fatlaða

fyrirspurn

Víkingaskipið Íslendingur

fyrirspurn

Ákvæði skipulagsreglugerðar um nálægð byggðar við vötn, ár eða sjó

fyrirspurn

Starfsskýrsla Ríkisendurskoðunar 1999

munnleg skýrsla þingmanns

Verkfall framhaldsskólakennara

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(söluhagnaður hlutabréfa)
lagafrumvarp

Ábyrgðarmenn

lagafrumvarp

Umferðaröryggismál

fyrirspurn

Flóttamenn

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Skattafrumvörp ríkisstjórnarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga

(útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2001

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutfall)
lagafrumvarp

Lokafjárlög 1998

lagafrumvarp

Jöfnunargjald vegna alþjónustu árið 2001

lagafrumvarp

Staða, stjórn og starfshættir þjóðkirkjunnar

(Þingvallaprestakall)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(fíkniefnabrot)
lagafrumvarp

Einkarekið sjúkrahús

athugasemdir um störf þingsins

Eftirlit með útlendingum

(beiðni um hæli)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í húsnæðismálum

umræður utan dagskrár

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins

lagafrumvarp

Vinnumarkaðsaðgerðir

(atvinnumál fatlaðra)
lagafrumvarp

Réttindagæsla fatlaðra

lagafrumvarp

Tollalög

(ríkistollstjóri)
lagafrumvarp

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Fundur þingflokksformanna og forseta

um fundarstjórn

Fjárlög 2001

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(fræðslusjóðir)
lagafrumvarp

Stefna í málum Landspítala - háskólasjúkrahúss í Kópavogi

fyrirspurn

Útskriftir fatlaðra af Landspítala - háskólasjúkrahúsi í Kópavogi

fyrirspurn

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(fræðslusjóðir)
lagafrumvarp

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Jólakveðjur

Afgreiðsla frumvarps um málefni öryrkja

athugasemdir um störf þingsins

Meðferð opinberra mála

(opinber rannsókn)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(tekjutrygging örorkulífeyrisþega)
lagafrumvarp

Bréf forsætisnefndar til Hæstaréttar

athugasemdir um störf þingsins

Samningur milli Evrópubandalagsins og Íslands og Noregs um beiðni um hæli

þingsályktunartillaga

Breyting á stjórn þingflokks Samfylkingarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Vegagerðin

fyrirspurn

Tjón af völdum óskilagripa

fyrirspurn

Hvalveiðar

fyrirspurn

Samningar um sölu á vöru milli ríkja

þingsályktunartillaga

Breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (starfsmenntun)

þingsályktunartillaga

Breytingar á XIII. viðauka við EES-samninginn (flutningastarfsemi)

þingsályktunartillaga

Lögleiðing ólympískra hnefaleika

lagafrumvarp

Óhefðbundnar lækningar

þingsályktunartillaga

Könnun á áhrifum fiskmarkaða

þingsályktunartillaga

Lagaráð

lagafrumvarp

Samningur milli Evrópubandalagsins og Íslands og Noregs um beiðni um hæli

þingsályktunartillaga

Forvarnir

fyrirspurn

Flutningur verkefna eða stofnana til landsbyggðarinnar

fyrirspurn

Skýrslutökur af börnum

umræður utan dagskrár

Innflutningur hvalaafurða

fyrirspurn

Húsnæðismál

fyrirspurn

Hjólreiðamenn á Reykjanesbraut

fyrirspurn

Kostnaðarskipting ríkis og sveitarfélaga

fyrirspurn

Stofnun hlutafélags um Hitaveitu Suðurnesja

lagafrumvarp

Samningur um opinber innkaup

þingsályktunartillaga

Framboð á leiguhúsnæði

þingsályktunartillaga

Breyting á VII. viðauka við EES-samninginn (starfsmenntun)

þingsályktunartillaga

Barnaverndarlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Norræna ráðherranefndin 2000

skýrsla

Frumvarp um almenn hegningarlög

athugasemdir um störf þingsins

Kynningarstarf Flugmálastjórnar

fyrirspurn

Staða erlends fiskverkafólks

umræður utan dagskrár

Viðvera stjórnarþingmanna

athugasemdir um störf þingsins

Utandagskrárumræða um gengisþróun

um fundarstjórn

EES-samstarfið

fyrirspurn

Hátæknisjúkrahús

fyrirspurn

Lagaheimild til að skylda sakborninga til dvalar á meðferðarstofnun

fyrirspurn

Breyting á XI. viðauka við EES-samninginn (fjarskiptaþjónusta)

þingsályktunartillaga

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2001

þingsályktunartillaga

Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga

þingsályktunartillaga

Vinnubrögð við fundarboð

athugasemdir um störf þingsins

Kjaramál fiskimanna og fleira

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumræður)

Sala ríkissjóðs á hlutafé í Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 100 637,23
Andsvar 82 126,37
Flutningsræða 13 47
Um fundarstjórn 9 18,05
Grein fyrir atkvæði 5 3,87
Um atkvæðagreiðslu 1 0,55
Samtals 210 833,07
13,9 klst.