Salome Þorkelsdóttir: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Málefni hreyfihamlaðra

þingsályktunartillaga

Greiðsla opinberra gjalda 1980

lagafrumvarp

Eftirlitsskylda Tryggingarstofnunar ríkisins á gjaldtöku tannlækna

fyrirspurn

Hitaveita Suðurnesja

lagafrumvarp

Framkvæmdaáætlun í orkumálum vegna húshitunar

þingsályktunartillaga

Söluskattur

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Lífeyrsjóður sjómanna

lagafrumvarp

Eftirgjöf á ársfjórðungsgjaldi fyrir síma hjá elli- og örokulífeyrisþegum

þingsályktunartillaga

Símamál í Kjalarnes- og Kjósarhreppum

fyrirspurn

Brunatryggingar utan Reykjavíkur

lagafrumvarp

Veiting ríkisborgararéttar

lagafrumvarp

Geðheilbrigðismál

þingsályktunartillaga

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

lagafrumvarp

Ávana- og fíkniefni

lagafrumvarp

Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Búfjárhald í kaupstöðum og kauptúnum

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Sönnun fyrir dauða manna af slysum

lagafrumvarp