Salome Þorkelsdóttir: ræður


Ræður

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(skólaráð)
lagafrumvarp

Ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd

umræður utan dagskrár

Efling fiskeldis

(forgangsverkefni í atvinnumálum)
þingsályktunartillaga

Endurskoðun lánskjaravísitölu

þingsályktunartillaga

Grunnskóli

(skólaskylda, samfelldur skóladagur o.fl.)
lagafrumvarp

Fyrirspurn til forsætisráðherra um þjóðargjaldþrot

um fundarstjórn

Búminjasafn á Hvanneyri

þingsályktunartillaga

Hreppstjórar

(skipun, aðsetur sýslumanns o.fl.)
lagafrumvarp

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(sala eignarhluta í kaupleiguíbúð)
lagafrumvarp

Vörugjald

(gjaldflokkar og gjaldstofn)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Erfðalög

(önnur erfð, óskipt bú o.fl.)
lagafrumvarp

Fjölskylduráðgjöf

lagafrumvarp

Launakostnaður við mötuneyti framhaldsskólanna

þingsályktunartillaga

Kynferðisleg misnotkun á börnum

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(millifærður persónuafsláttur)
lagafrumvarp

Umhverfisráðuneyti

þingsályktunartillaga

Innflutningur á vörum á fölsuðum upprunaskírteinum

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Kynferðisafbrot gagnvart börnum

fyrirspurn

Efnahagsráðstafanir í kjölfar fyrstu aðgerða ríkisstjórnarinnar

tilkynning frá ríkisstjórninni

Lengd skólaárs og samfelldur skóladagur

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Aðstoð við leigjendur

þingsályktunartillaga

Aðfaranám til ökuprófs

þingsályktunartillaga

Virðisaukaskattur

(skattþrep)
lagafrumvarp

Fjarvera stjórnarþingmanna

um fundarstjórn

Tónmenntakennsla í grunnskólum

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

(húsnæðisbætur)
lagafrumvarp

Ósk um atkvæðagreiðslu

um fundarstjórn

Fjarvera stjórnarþingmanna

um fundarstjórn

Umferðarlög

(bílbelti o.fl.)
lagafrumvarp

Ábyrgð vegna galla í húsbyggingum

fyrirspurn

Staðan í kjaramálum

umræður utan dagskrár

Verkaskipting ríkis og sveitarfélaga

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(gildistími ökuskírteina o.fl.)
lagafrumvarp

Heimild til að ganga til samninga um kaup á Hótel Borg

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(gildistími ökuskírteina o.fl.)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(heilsutjón vegna læknisaðgerðar)
lagafrumvarp

Söluskattur

(vélar til garðyrkju)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(húsnæðisbætur)
lagafrumvarp

Blóma- og grænmetisframleiðendur

fyrirspurn

Kvikmyndin Lífsbjörg í norðurhöfum

fyrirspurn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(öryggisbelti, hlífðarhjálmar o.fl.)
lagafrumvarp

Jöfnun á raforkukostnaði

fyrirspurn

Útfararþjónusta

fyrirspurn

Ástand og horfur í landbúnaði

umræður utan dagskrár

Kosningar, nefndarstörf o.fl.

um fundarstjórn

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

(endurskoðun laga)
þingsályktunartillaga

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp