Salome Þorkelsdóttir: ræður


Ræður

Vernd barna og ungmenna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Íslenska óperan

fyrirspurn

Bygging og rekstur álvers

umræður utan dagskrár

Áfengislög

(viðvörunarmerki á umbúðum)
lagafrumvarp

Ársreikningar og endurskoðun lífeyrissjóða

lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi hjóna

lagafrumvarp

Tvöföldun Reykjanesbrautar

þingsályktunartillaga

GATT-viðræður

fyrirspurn

Málefni geðsjúkra afbrotamanna

fyrirspurn

Úrbætur á aðstæðum ungmenna

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréf)
lagafrumvarp

Ástandið á húsbréfamarkaðnum

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1991

lagafrumvarp

Skipan prestakalla og prófastsdæma

(Kirkjuhvolsprestakall)
lagafrumvarp

Tilboð ríkisstjórnarinnar í GATT-viðræðunum

fyrirspurn

Öflun gagna um veiðiheimildir smábáta

um fundarstjórn

Stjórn fiskveiða

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stimpilgjald)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréf)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(reiðhjólahjálmar)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(reiðhjólahjálmar)
lagafrumvarp

Slysavarnaráð

lagafrumvarp

Fjárlög 1991

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(samstarfsráð sjúkrahúsanna í Reykjavík)
lagafrumvarp

Opinber réttaraðstoð

lagafrumvarp

Veiðiheimildir smábáta

umræður utan dagskrár

Málefni aldraðra

(hlutverk Framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Kortlagning gróðurlendis Íslands

þingsályktunartillaga

Athugun atvinnumála vegna hruns loðnustofnsins

þingsályktunartillaga

Kjördagur

um fundarstjórn

Málefni stundakennara

fyrirspurn

Hækkun skattleysismarka vegna álagningar tekjuskatts

þingsályktunartillaga

Lýsing á Reykjanesbraut

þingsályktunartillaga

Stjórnarskipunarlög

(deildaskipting Alþingis o.fl.)
lagafrumvarp

Endurgreiðsla á gjaldi af erlendum lánum

lagafrumvarp

Afdrif skýrslu Byggðastofnunar um Vestfirði

fyrirspurn

Málefni geðsjúkra afbrotamanna

umræður utan dagskrár

Byggðastofnun

(byggðaáætlun o.fl.)
lagafrumvarp

Opinberar framkvæmdir umfram fjárlög

umræður utan dagskrár

Listamannalaun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fangelsi og fangavist

(agaviðurlög)
lagafrumvarp

Sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Deild frystiiðnaðarins í Verðjöfnunarsjóði

fyrirspurn

Stjórnarráð Íslands

(Fjárlaga- og hagsýslustofnun)
lagafrumvarp

Sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Samningar um álver

þingsályktunartillaga

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Húsnæðisstofnun ríkisins

(lánveitingar Byggingasjóðs ríkisins)
lagafrumvarp

Sjóðshappdrætti til stuðnings kaupum á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Leikskóli

lagafrumvarp

Frv. um fæðingarorlofsgreiðslur

um fundarstjórn

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(fæðingarorlofsgreiðslur)
lagafrumvarp

Starfslok efri deildar

kveðjur