Salome Þorkelsdóttir: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara

kosningar

Kosning til efri deildar

kosningar

Þingsetning

Kosning forseta og skrifara

kosningar

Drengskaparheit unnin

Kosning í fastanefndir skv. 15. gr. þingskapa

kosningar

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Vaxta- og kjaramál

umræður utan dagskrár

Staða viðræðna um evrópskt efnahagssvæði

skýrsla ráðherra

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Þingsköp Alþingis

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Ríkisfjármál 1991

skýrsla

Málefni EES

umræður utan dagskrár

Búvörusamningur

umræður utan dagskrár

Kosning nefndar um erlenda fjárfestingu

kosningar

Kosning forseta

kosningar

Kosning varaforseta

kosningar

Þingfrestun