Salome Þorkelsdóttir: ræður


Ræður

Kosning forseta skv. 1. og 2. mgr. 3. gr. þingskapa.

kosningar

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Allsherjarnefnd, 9 manna,

kosningar

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Rannsókn Kjörbréfs

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Framhald utandagskrárumræðu um sjávarútvegsmál

um fundarstjórn

Kosning tveggja aðalmanna í útvarpsráð í stað Ingu Jónu Þórðardóttur viðskiptafræðings og Magnúsar Erlendssonar fulltrúa og eins varamanns í stað Friðriks Friðrikssonar framkvæmdastjóra, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar

Hvítbók ríkisstjórnarinnar

um fundarstjórn

Afhending skjala úr ráðuneytum

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1991

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kosning tveggja aðalmanna í útvarpsráð í stað Ingu Jónu Þórðardóttur viðskiptafræðings og Magnúsar Erlendssonar fulltrúa og eins varamanns í stað Friðriks Friðrikssonar framkvæmdastjóra, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Frumvarp um Sementsverksmiðju ríkisins

um fundarstjórn

Málefni St. Jósefsspítala í Hafnarfirði

umræður utan dagskrár

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Evrópska efnahagssvæðið (EES)

umræður utan dagskrár

Málefni héraðsskólanna

fyrirspurn

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Um andsvör og fyrirspurnir til ráðherra

tilkynningar forseta

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Ummæli forsætisráðherra um byggðamál

umræður utan dagskrár

Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa.

Reglur um launuð aukastörf ráðherra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Skýrsla utanrrh. um niðurstöður samninga um Evrópskt efnahagssvæði

skýrsla ráðherra

Stefna ríkisstjórnarinnar varðandi ríkisjarðir

fyrirspurn

Jarðgangaframkvæmdir á Austurlandi

fyrirspurn

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Skólamál

umræður utan dagskrár

Framhald umræðu um skýrslu utanríkisráðherra um EES-samninga

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Framhald á fundum Alþingis

kveðjur

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tímamörk

tilkynningar forseta

Frumvarp um Verðjöfnunarsjóð sjávarútvegsins

um fundarstjórn

Atkvæðagreiðsla með rafeindabúnaði

tilkynningar forseta

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Heimsmeistarakeppnin í handbolta

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Samráðsfundir forseta og formanna þingflokka

um fundarstjórn

Röðun mála á dagskrá fyrirspurnafunda

um fundarstjórn

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Samráðsfundir forseta og formanna þingflokka

tilkynningar forseta

Samgöngumál á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Framhald umræðna um skýrslu forsætisráðherra um Byggðastofnun

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Frestur á framkvæmdum við álver á Keilisnesi

umræður utan dagskrár

Umræður um tvö eða fleiri dagskrármál í einu (3. mgr. 63. gr. þingskapa)

um fundarstjórn

Tilhögun þingfunda

tilkynningar forseta

Könnun á tíðni og orsökum sjálfsvíga

þingsályktunartillaga

Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa.

Aðgerðir utanríkisráðuneytisins í máli tveggja íslenskra stúlkna í Tyrklandi

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ákvæði þingskapa um óundirbúnar fyrirspurnir

um fundarstjórn

Framkvæmd atkvæðagreiðslna

um fundarstjórn

Fjáraukalög 1991

lagafrumvarp

Orkuverð frá Landsvirkjun

fyrirspurn

Styrking rafdreifikerfis til sveita

fyrirspurn

Fljótsdalsvirkjun

fyrirspurn

Orkuverð

fyrirspurn

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Kaup á björgunarþyrlu

umræður utan dagskrár

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um Byggðastofnun

skýrsla ráðherra

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um umræður á Alþingi um þyrlukaup

um fundarstjórn

Seðlabanki Íslands

(gengisskráning o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræður

tilkynningar forseta

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um umræður á Alþingi um þyrlukaup

um fundarstjórn

Breytt viðhorf í samningum um Evrópska efnahagssvæðið

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Ráðstafanir ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum

umræður utan dagskrár

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um starfshætti á Alþingi

um fundarstjórn

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um starfshætti á Alþingi

um fundarstjórn

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um starfshætti á Alþingi

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Framkvæmd búvörusamnings

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Viðvera ráðherra og tilhögun þinghalds

um fundarstjórn

Eftirlaun til aldraðra

(kostnaðarskipting o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn þingsins og gæsla þingskapa

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Starfsmenntun í atvinnulífinu

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins

(inngreiðslur 1992)
lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

(hámark vaxta)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um frv. um rétt til veiða í efnahagslögsögu Íslands

um fundarstjórn

Viðvera ráðherra

um fundarstjórn

Nauðungarsala

lagafrumvarp

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Skattskylda innlánsstofnana

(fjárfestingarlánasjóðir)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Orkusáttmáli Evrópu

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(fjárhæðir, rekstrartap, sjómannaafsláttur, barnabætur, ríkisskattanef)
lagafrumvarp

Um dagskrá

um fundarstjórn

Jöfnunargjald

(gildistími)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(heildarlög)
lagafrumvarp

Úrskurður Evrópudómstólsins um EES-samninginn

umræður utan dagskrár

Um dagskrá og vinnubrögð í nefndum

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framhald 3. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Fyrirkomulag dagskrár

um fundarstjórn

Fjárlög 1992

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Jólakveðjur

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Framhald umræðna um skýrslu Byggðastofnunar

um fundarstjórn

Framhald umræðna um frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

um fundarstjórn

Fundahöld í allsherjarnefnd

um fundarstjórn

Staða íslensks landbúnaðar með tilliti til þróunar viðræðna um nýjan GATT-samning o.fl.

umræður utan dagskrár

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Samþykkt ríkisstjórnarinnar um GATT

umræður utan dagskrár

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Sala Skipaútgerðar ríkisins og þjónusta við landsbyggðina

umræður utan dagskrár

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Upplýsingar ráðherra um sölu Skipaútgerðar ríkisins

um fundarstjórn

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræður

tilkynningar forseta

Hagræðingarsjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1992

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1992

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum um stöðu EES-samninganna

umræður utan dagskrár

Afbrigði um dagskrármál

tilkynningar forseta

Framkvæmdasjóður Íslands

(starfslok)
lagafrumvarp

Hlé á fundum Alþingis

kveðjur

Framhald þingfunda

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Slippstöðin á Akureyri

fyrirspurn

Minning Ásmundar Sigurðssonar

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Lokun fæðingardeilda

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Landakotsspítali og stefna ríkisstj. í málefnum sjúkrahúsanna á höfuðborgarsvæðinu

umræður utan dagskrár

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Auglýsingakostnaður fjármálaráðuneytis

fyrirspurn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Drengskaparheit unnið

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Vegáætlun 1991--1994

þingsályktunartillaga

Heimsókn forsætisráðherra til Ísraels

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Háskólinn á Akureyri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um atkvæðagreiðslu

tilkynningar forseta

Norður-Atlantshafsþingið 1991

skýrsla

Háskólinn á Akureyri

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Tilkynning um atkvæðagreiðslu

tilkynningar forseta

Minning Hermanns Guðmundssonar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Laun forseta Íslands

(skattgreiðslur)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um atkvæðagreiðslu

tilkynningar forseta

Ný störf á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Hringvegurinn

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla þingmála stjórnarandstöðunnar

um fundarstjórn

Þjóðarbókhlaða og endurbætur menningarbygginga

(skattskyld mörk eigna)
lagafrumvarp

Auglýsingakostnaður í dagblöðum og sjónvarpi

fyrirspurn

Skattsvik

fyrirspurn

Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða

fyrirspurn

Beiðni um skýrslur

um fundarstjórn

Rannsókn Kjörbréfs

Atkvæðagreiðsla með rafeindabúnaði

um fundarstjórn

Minning Sigurðar Óla Ólafssonar

Afgreiðsla lagafrumvarpa í tengslum við EES-samninginn

um fundarstjórn

Símaþjónusta Tryggingastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Fræðsla í íslensku fyrir innflytjendur

fyrirspurn

Afgreiðsla lagafrumvarpa í tengslum við EES-samninginn

tilkynningar forseta

Staða kjarasamninga

umræður utan dagskrár

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Réttur til veiða í efnahagslögsögu Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Norræna ráðherranefndin 1991--1992

skýrsla

Friðun Landnáms Ingólfs fyrir lausagöngu búfjár

þingsályktunartillaga

Rannsókn Kjörbréfs

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Friðun Landnáms Ingólfs fyrir lausagöngu búfjár

þingsályktunartillaga

Rannsókn Kjörbréfs

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjöldi leiguliða og fullvirðisréttur

fyrirspurn

Sala á veiðiheimildum

fyrirspurn

Útboð

(framlagning frumvarps)
fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Skálholtsskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Fulltrúar Alþingis á umhverfisráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Río de Janeiro

um fundarstjórn

Röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Lóranstöðin á Gufuskálum

fyrirspurn

Skipulag á Miðhálendi Íslands

lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Tilkynning um sjónvarpsútsendingar

tilkynningar forseta

Barnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

EES-samningur og íslensk stjórnskipun

þingsályktunartillaga

Kostnaður við fundaherferðir innan lands á vegum utanríkisráðuneytis

fyrirspurn

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Málefni menntamálaráðs

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Rannsókn Kjörbréfs

Prentun EES-samningsins

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lokun deilda vegna sparnaðar á sjúkrahúsum í Reykjavík

fyrirspurn

Eftirlit með veiðum erlendra skipa

fyrirspurn

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Evrópskt efnahagssvæði og staða kvenna

þingsályktunartillaga

Náttúrufræðistofnun Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vatnsorka

þingsályktunartillaga

Umræður um skýrslur

um fundarstjórn

Almennar stjórnmálaumræður

Framhald umræðna um skýrslu um sjávarútvegsmál og um Lánasjóð íslenskra námsmanna

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Svör við skriflegum fyrirspurnum

um fundarstjórn

Afbrigði um dagskrármál

Framhald umræðna um skýrslu Byggðastofnunar, ummæli forsætisráðherra um þingstörf o.fl.

um fundarstjórn

Afgreiðsla frumvarps um málefni fatlaðra

um fundarstjórn

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Atvinnuleysistryggingasjóður

(greiðslutími)
lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afkoma landbúnaðarins

umræður utan dagskrár

Afbrigði um dagskrármál

Afgreiðsla mála frá landbúnaðarnefnd

um fundarstjórn

Umræða um skýrslu umhverfisnefndar um álver á Keilisnesi o.fl.

um fundarstjórn

Skipaútgerð ríkisins

lagafrumvarp

Málefni fatlaðra

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynning frá forseta

Afbrigði um dagskrármál

Skýrsla um málefni og hag aldraðra

um fundarstjórn

EES-samningurinn og fylgiefni hans

um fundarstjórn

Afbrigði um dagskrármál

Afbrigði um dagskrármál

Fundarhlé

um fundarstjórn

Afbrigði um dagskrármál

Afbrigði um dagskrármál

Þingfrestun

kveðjur

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 468 627,02
Um fundarstjórn 7 9
Samtals 475 636,02
10,6 klst.