Salome Þorkelsdóttir: ræður


Ræður

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr.

kosningar

Afbrigði um kosningu varaforseta og fastanefnda

afbrigði um dagskrármál

Sætaskipun

þingsetning

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Afbrigði um dagskrármál

Afbrigði um dagskrármál

Afbrigði um dagskrármál

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Afbrigði um stefnuræðu forsætisráðherra

afbrigði um dagskrármál

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Staða Kópavogshælis

umræður utan dagskrár

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Beiðni um utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Atvinnumál

umræður utan dagskrár

Kjaradómur

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Jarðhitaleit í Austur-Skaftafellssýslu

fyrirspurn

Skoðanakönnun á þekkingu fólks á EES

fyrirspurn

Áhrif EES-samnings á sveitarfélögin

fyrirspurn

Tilhögun þingfundar

tilkynning frá forseta

Einkaleyfi og vörumerki

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(samningar við önnur ríki)
lagafrumvarp

Áhrif af stefnu ríkisstjórnarinnar á Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(þjóðaratkvæðagreiðsla)
lagafrumvarp

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Mat á umhverfisáhrifum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Hlé á fundum Alþingis

tilkynningar forseta

Framhald þingfunda

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afbrigði um stefnuræðu forsætisráðherra

afbrigði um dagskrármál

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Atkvæðagreiðslukerfi Alþingis

um fundarstjórn

Friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana

lagafrumvarp

Síldarsölusamningar

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Íslenskt sendiráð í Japan

þingsályktunartillaga

Bókaútgáfa Menningarsjóðs

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skyldusparnaður)
lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Málefni aldraðra

(rekstrarframlög framkvæmdasjóðs)
lagafrumvarp

Kristnesspítali

umræður utan dagskrár

Framkoma ráðherra í utandagskrárumræðum

um fundarstjórn

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Fylgifrumvörp EES-samnings

um fundarstjórn

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(lánsréttur)
lagafrumvarp

Verðlagning á raforku

þingsályktunartillaga

Hækkun farmgjalda skipafélaganna

umræður utan dagskrár

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Meðferð áfengissjúkra

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kvöldfundur

um fundarstjórn

Málþing um Sögu kristni á Íslandi í þúsund ár

um fundarstjórn

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Atvinnuleysi á Suðurnesjum

umræður utan dagskrár

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Kaup á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Þjóðaratkvæðagreiðsla um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Vegáætlun 1992

þingsályktunartillaga

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Gilsfjarðarbrú

umræður utan dagskrár

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Hópuppsagnir

lagafrumvarp

Lánasjóður íslenskra námsmanna

(endurskoðun laga)
þingsályktunartillaga

Aðild Íslands að Vestur-Evrópusambandinu

umræður utan dagskrár

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum

lagafrumvarp

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Gjald fyrir greiðsluáskorun Húsnæðisstofnunar ríkisins

fyrirspurn

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Minnst látins fyrrverandi alþingismanns

minning

Þingsályktunartillaga um undirbúning hálfrar aldar afmælis lýðveldisins 1994

um fundarstjórn

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Tilhögun þingfundar

tilkynning frá forseta

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Kjaradeila sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Fundi slitið með orðum forseta

tilkynningar forseta

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Ný staða í EES-málinu

umræður utan dagskrár

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Umræða um Evrópskt efnahagssvæði

um fundarstjórn

Verðbréfaviðskipti

lagafrumvarp

Umræður um dagskrármál

um fundarstjórn

Umræða um EES og ummæli utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Afgreiðsla fjárlagafrumvarps

um fundarstjórn

Formleg afgreiðsla EES-samningsins

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynning frá forseta

Tilhögun þingfundar, nefndafundir o.fl.

um fundarstjórn

Framhald umræðna um EES og fjarvera utanríkisráðherra

um fundarstjórn

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Umboðssöluviðskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Skuldbreytingar vegna loðdýraræktar

(afskrift á lánum)
lagafrumvarp

Kvöldfundur

um fundarstjórn

Samkomulag um kvöldfund

um fundarstjórn

Samkomulag um kvöldfund

um fundarstjórn

Þingfundir

um fundarstjórn

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Fjármálaráðstafanir á sviði dóms- og kirkjumálaráðuneytis

lagafrumvarp

Fjárlög 1993

lagafrumvarp

Afstaða Spánar til EES-samningsins

um fundarstjórn

Byggingarframkvæmdir við sjúkrahúsið á Ísafirði

umræður utan dagskrár

Afbrigði um dagskrármál

Afbrigði um dagskrármál

Jólakveðjur

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Samningar við EB um fiskveiðimál

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Evrópskt efnahagssvæði

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Lánsfjárlög 1993 o.fl.

lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Uppsagnir ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga á Ríkisspítölum

umræður utan dagskrár

Afbrigði um dagskrármál

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Minning Einars Olgeirssonar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Atvinnuþróun í Mývatnssveit

þingsályktunartillaga

Kostnaður við löggæslu á skemmtunum

(samræming reglna o.fl.)
fyrirspurn

Atvinnuþróun í Mývatnssveit

þingsályktunartillaga

Fjarvera heilbrigðisráðherra

um fundarstjórn

Aðild Alþingis að 50 ára afmæli lýðveldisins

þingsályktunartillaga

Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Viðvera ráðherra í fyrirspurnatímum

um fundarstjórn

Aðild Alþingis að 50 ára afmæli lýðveldisins

þingsályktunartillaga

Frumvarp um kaup á björgunarþyrlu

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afbrigði um dagskrármál

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Samkeppnislög

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Kaup á björgunarþyrlu

lagafrumvarp

150 ára minning tilskipunar um endurreisn Alþingis

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tækniskóli Íslands

(skrásetningargjöld)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Umhverfisskattar

þingsályktunartillaga

Samskipti fjármálaráðuneytis og Ríkisendurskoðunar

um fundarstjórn

Um dagskrá

tilkynning frá forseta

Breyting á dagskrá

um fundarstjórn

Afbrigði um dagskrármál

Dagskrá

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Hjúskaparlög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning

tilkynningar forseta

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Skýrsla um stefnu ríkisstjórnarinnar í rannsóknar- og þróunarmálum.

um fundarstjórn

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Fyrirspurn um bætur vegna þorskaflabrests

um fundarstjórn

Útboð opinberra aðila

umræður utan dagskrár

Staða sjávarútvegsins

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Sementsverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Lokun meðferðarheimilis SÁÁ að Staðarfelli

umræður utan dagskrár

Ráðning framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

umræður utan dagskrár

Tollalög

(Evrópskt efnahagssvæði)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum

lagafrumvarp

Atkvæðagreiðsla um frumvarp um Sementsverksmiðjuna

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Atkvæðagreiðsla um frumvarp um Sementsverksmiðjuna

um fundarstjórn

Sveitarstjórnarlög

(sameining sveitarfélaga)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Útboð á ræstingu í framhaldsskólum

umræður utan dagskrár

Gjald af tóbaksvörum

lagafrumvarp

Utanríkismál

skýrsla

Breyting á dagskrá

um fundarstjórn

Tilkynning

tilkynningar forseta

Rannsóknarnefnd til að rannsaka ráðningu framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Jöfnunargjald á innfluttar landbúnaðarafurðir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Ráðning framkvæmdastjóra ríkissjónvarpsins

um fundarstjórn

Forgangslisti um afgreiðslu mála

um fundarstjórn

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Sjávarútvegsstefna

þingsályktunartillaga

Umferðarlög

(almenn endurskoðun)
lagafrumvarp

Heimild til að selja jörðina Lönguhlíð í Vallahreppi

lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynning frá forseta

Störf í nefndum

um fundarstjórn

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Afgreiðsla mála í nefndum

um fundarstjórn

Útvarpslög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Fyrirhugaður niðurskurður í herstöðinni í Keflavík

umræður utan dagskrár

Utandagskrárumræður

um fundarstjórn

Almannatryggingar

(endurgreiðsla kostnaðar við læknishjálp og lyf)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Menningarsjóður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(fráviksmörk greiðslumarks)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Húsnæðisstofnun ríkisins

(stjórnsýsluleg staða, skyldusparnaður o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Afbrigði um dagskrármál

Afgreiðsla frumvarps um framleiðslu og sölu á búvörum

um fundarstjórn

Afgreiðsla frumvarps um framleiðslu og sölu á búvörum

um fundarstjórn

Afgreiðsla þingsályktunartillögu um greiðsluaðlögun fyrir fólk í verulegum greiðsluerfiðleikum

um fundarstjórn

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingsályktunartillögu um greiðsluaðlögun fyrir fólk í verulegum greiðsluerfiðleikum

um fundarstjórn

Breyttar úthlutunarreglur Lánasjóðs íslenskra námsmanna, afgreiðsla mála fyrir þinglok o.fl.

um fundarstjórn

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Afbrigði um dagskrármál

Kosning aðalmanns í stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs í stað Jóns Agnars Eggertssonar, til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, skv. 6. gr. laga nr. 96 28. sept. 1990, um atvinnuleysistryggingar

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Hönnunarvernd

lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(fráviksmörk greiðslumarks)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 436 345,23
Flutningsræða 1 8,63
Samtals 437 353,86
5,9 klst.