Salome Þorkelsdóttir: ræður


Ræður

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Afbrigði um kosningu í fastanefndir

afbrigði um dagskrármál

Hlutað um sæti þingmanna skv. 4. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Fjárframlög til Gunnarsholts

umræður utan dagskrár

Afbrigði um dagskrármál

Afbrigði um dagskrármál

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Allsherjarnefnd, 9 manna,

kosningar

Valfrelsi í lífeyristryggingum

þingsályktunartillaga

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Þingmennskuafmæli Matthíasar Bjarnasonar

tilkynningar forseta

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Skýrsla dómsmálaráðherra um málefni Happdrættis Háskóla Íslands og almannavarna

skýrsla ráðherra

Framtíð starfsemi Bandaríkjahers á Íslandi

umræður utan dagskrár

Flutningur tónlistar og leikhúsverka í sjónvarpi

þingsályktunartillaga

Umhverfisgjald

þingsályktunartillaga

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fyrirspurn um listaverkakaup Seðlabankans

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði um dagskrármál

Afbrigði um dagskrármál

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Húsaleigulög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vandi skipasmíðaiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um fjármálaleg samskipti Hrafns Gunnlaugssonar við ýmsa opinbera aðila

umræður utan dagskrár

Stjórnmálafundur í Þingvallabænum

athugasemdir um störf þingsins

Efnahagsaðgerðir vegna kjarasamninga

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Hæstiréttur Íslands

(tala fastra dómara, varadómarar, afgreiðsla kærumála)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Skýrsla umboðsmanns Alþingis

munnleg skýrsla þingmanns

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Rekstur leikskóla á vegum sjúkrahúsa

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skattlagning aflaheimilda

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Svar við fyrirspurn um kaup á björgunarþyrlu fyrir Landhelgisgæsluna

athugasemdir um störf þingsins

Prestssetur

lagafrumvarp

Fjárlög 1994

lagafrumvarp

Meðferð EES-mála á Alþingi og framtíð þingmannanefndar EFTA

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Afbrigði um dagskrármál

Afbrigði um dagskrármál

Afgreiðsla frumvarps um almannatryggingar

um fundarstjórn

Afbrigði um dagskrármál

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám aðstöðugjalds, útsvar, fasteignaskattur o.fl.)
lagafrumvarp

Prestssetur

lagafrumvarp

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Afbrigði um dagskrármál

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1994

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur landbúnaðarvara og verðmiðlunargjöld)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Skattamál

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Minning Steingríms Aðalsteinssonar

Jólakveðjur

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Setning bráðabirgðalaga og ummæli forseta

athugasemdir um störf þingsins

Rannsókn kjörbréfs

Samkeppnisstaða innlendrar garðyrkju

umræður utan dagskrár

Forræði á innflutningi búvara

umræður utan dagskrár

Fundarstjórn forseta og stuðningur við setningu bráðabirgðalaga

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Atvinnuleysið og aðgerðir ríkisstjórnarinnar gegn því

umræður utan dagskrár

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Umræða um skýrslu Byggðastofnunar

athugasemdir um störf þingsins

Stjórnarfrumvarp um landbúnaðarmál

athugasemdir um störf þingsins

Ráðgjöf um sambúðarslit, hjónaskilnað og forsjá barna

fyrirspurn

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Samkomulag stjórnarflokka um sjávarútvegsmál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Afskipti ráðherra af málefnum Ríkisútvarpsins, sjónvarps

umræður utan dagskrár

Álit EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um EES

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Viðskiptahindranir Frakka gagnvart íslenskum fiskafurðum

umræður utan dagskrár

Búvörulagafrumvarp o.fl.

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Gerð flugmálaáætlunar

athugasemdir um störf þingsins

Stöðvun verkfalls fiskimanna

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Dýravernd

(heildarlög)
lagafrumvarp

Staðsetning björgunarþyrlu

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(framlagning skattalagabreytinga)
lagafrumvarp

Um dagskrá

tilkynningar forseta

Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd

þingsályktunartillaga

Sveitarstjórnarlög

(kjörskrár, framboðsfrestur)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Um dagskrá

tilkynningar forseta

Afgreiðsla hafnalaga

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tillögur landlæknis um niðurskurð í heilbrigðismálum

um fundarstjórn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

um fundarstjórn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Um dagskrá

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stjórnarskipunarlög

(bráðabirgðalög)
lagafrumvarp

Samgöngur í sameinuðum sveitarfélögum

fyrirspurn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Stækkun atvinnu- og þjónustusvæða á Vestfjörðum

lagafrumvarp

Kosning sérnefndar í 303. máli (stjórnarskipunarlög)

kosningar

Sjónvarps- og útvarpssendingar frá Alþingi

þingsályktunartillaga

Páskakveðjur

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Framleiðsla og sala á búvörum

(innflutningur búvara, tollskrárviðauki)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Tilkynning um andlát Alberts Guðmundssonar

tilkynningar forseta

Minning Alberts Guðmundssonar

Málefni aldraðra

(öldrunarmálaráð)
lagafrumvarp

Réttindi eftirlitsmanna vegna samnings um herafla í Evrópu

lagafrumvarp

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Réttindi eftirlitsmanna vegna samnings um herafla í Evrópu

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Röð mála á dagskrá

um fundarstjórn

Samfélagsþjónusta

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(yfirstjórn)
lagafrumvarp

Lyfjaverslun ríkisins

lagafrumvarp

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um sölu SR-mjöls

athugasemdir um störf þingsins

Skýrsla Ríkisendurskoðunar um sölu SR-mjöls

athugasemdir um störf þingsins

Um dagskrá

um fundarstjórn

Meðferð og eftirlit sjávarafurða

(aðgreining afurða og gjald til Fiskistofu)
lagafrumvarp

Minning Aðalheiðar Bjarnfreðsdóttur

Afbrigði um dagskrármál

Lyfjalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samstarfsnefnd sjómanna og útvegsmanna

lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Þingmennskuafsal Steingríms Hermannssonar

tilkynning frá þingmanni

Jóhann Einvarðsson tekur sæti á Alþingi

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Skattskylda innlánsstofnana

(afskriftareikningur útlána)
lagafrumvarp

Endurskoðun laga um síldarútvegsnefnd

þingsályktunartillaga

Sala ríkisins á SR-mjöli

beiðni um skýrslu

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Skipulag ferðamála

(skipun ferðamálaráðs, rekstrarleyfi ferðaskrifstofu o.fl.)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Skýrsla um skuldastöðu heimilanna

um fundarstjórn

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Vernd og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Stjórn fiskveiða

(lögbundin endurskoðun)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Röð mála á dagskrá, afgreiðsla þingmála og viðvera ráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði um dagskrármál

Sjónvarpsútsendingar frá þingfundum

tilkynningar forseta

Sjónvarpsútsendingar frá þingfundum

athugasemdir um störf þingsins

Fullgilding ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar um bókun 47

þingsályktunartillaga

50 ára afmæli lýðveldisins

athugasemdir um störf þingsins

Rannsókn á afleiðingum atvinnuleysis

skýrsla

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Afbrigði um dagskrármál

Vandi skipasmíðaiðnaðarins

umræður utan dagskrár

Þingfrestun

Framhaldsfundir Alþingis

framhaldsfundir Alþingis

Þingmennskuafsal Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Afbrigði um dagskrármál

Endurskoðun VII. kafla stjórnarskrár lýðveldisins Íslands

þingsályktunartillaga

Afbrigði um dagskrármál

Ávarp forseta Alþingis

þingsetning

Hátíðarsjóður í tilefni 50 ára afmælis lýðveldisins

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 271 246,7
Flutningsræða 1 4,25
Andsvar 1 2,65
Um fundarstjórn 2 1,57
Samtals 275 255,17
4,3 klst.