Salome Þorkelsdóttir: ræður


Ræður

Tilkynning

tilkynningar forseta

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Kosning varaforseta skv. 3. mgr. 3. gr. þingskapa, sbr. 5. mgr. 68. gr.

kosningar

Kosning í fastanefndir skv. 13. gr. þingskapa

kosningar

Hlutað um sæti þingmanna skv. 4. mgr. 3. gr. þingskapa

tilkynningar forseta

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumr.)

Sjónvarpsútsendingar frá Alþingi

athugasemdir um störf þingsins

Kynning á frumvarpi til fjárlaga 1995

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Afstaða samgönguráðherra til jarðgangagerðar á Austurlandi

umræður utan dagskrár

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda o.fl.

tilkynningar forseta

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Héraðsdómur í skatta- og bókhaldsmálum

lagafrumvarp

Endurskoðun þingskapa

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Jarðhitaréttindi

lagafrumvarp

Tilkynning um kosningu embættismanna fastanefnda

tilkynningar forseta

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Uppsögn pistlahöfundar við Ríkisútvarpið

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Vantrauststillaga á ráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar

athugasemdir um störf þingsins

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Fundarhlé

{---} [fundarhlé].

Forgangsröð kennslu erlendra tungumála

fyrirspurn

Fundarhlé

{---} [fundarhlé].

Afnám tvísköttunar af lífeyrisgreiðslum

þingsályktunartillaga

Málefni Ríkisútvarpsins

umræður utan dagskrár

Gjaldeyrisvarasjóður Íslendinga

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Fréttaflutningur ríkissjónvarpsins af verðmun á landbúnaðarvörum

umræður utan dagskrár

Vantraust á ráðherra í ríkisstjórn Davíðs Oddssonar

vantraust

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Ofbeldisverk barna og unglinga

beiðni um skýrslu

Málefni Háskóla Íslands

umræður utan dagskrár

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Staða garðyrkju- og kartöflubænda

umræður utan dagskrár

Hvalveiðar

fyrirspurn

Áhrif meðlagsgreiðslna á Jöfnunarsjóð sveitarfélaga

umræður utan dagskrár

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Rannsókn kjörbréfs

Veiting ríkisborgararéttar

(fyrra stjfrv.)
lagafrumvarp

Fjárveiting til vegagerðar í Reykjavík

fyrirspurn

Lýðveldissjóður

lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lýðveldissjóður

lagafrumvarp

1 og 2 dagskrármál

afbrigði um dagskrármál

Skattlagning tekna blaðsölubarna o.fl.

umræður utan dagskrár

Tilhögun utandagsskrárumræðu

athugasemdir um störf þingsins

Hádegisverðarhlé

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Gizur Gottskálksson fyrir PBald, Björk Jóhannesdóttir fyrir JVK

rannsókn kjörbréfs

Breytingar á ríkisstjórninni

athugasemdir um störf þingsins

Nefnd til að kanna útlánatöp innlánsstofnana

lagafrumvarp

Verkfall sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Aðgerðir til að draga úr kynjamisrétti

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Takmörkun á ráðstöfun síldar til bræðslu

lagafrumvarp

Málefni Atlanta-flugfélagsins

umræður utan dagskrár

Sala hlutabréfa í Lyfjaverslun Íslands hf.

umræður utan dagskrár

Minning Lúðvíks Jósepssonar

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(fjárfesting í erlendum verðbréfum, víkjandi skuldabréfum o.fl.)
lagafrumvarp

Fyrirvari utandagskrárumræðna

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Athugasemd um atkvæðagreiðslu

athugasemdir um störf þingsins

Kosning fimm manna og jafnmargra varamanna í bankaráð Seðlabanka Íslands til fjögurra ára, frá 1. nóvember 1994 til 31. október 1998, að viðhafðri hlutbundinni kosningu, skv. 30. gr. laga nr. 36 5. maí 1986, um Seðlabanka Íslands

kosningar

Kosning aðalmanns í stað Hólmfríðar Garðarsdóttur í stjórn Þróunarsamvinnustofnunar Íslands til 25. maí 1997, skv. 6. gr. laga nr. 43 26. maí 1981, um Þróunarsamvinnustofnun Íslands

kosningar

Vernd barna og ungmenna

(barnaverndarstofa)
lagafrumvarp

Lyfjalög

(lyfsala dýralækna, eftirlit, hámarksverð o.fl.)
lagafrumvarp

Skýrslur háskólans um EES og ESB

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Nefnd til að kanna útlánatöp innlánsstofnana

lagafrumvarp

Fyrirspurn um launaþróun sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga

athugasemdir um störf þingsins

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um breytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Framfærsluvísitala

þingsályktunartillaga

Viðlagatrygging

(skíðalyftur o.fl.)
lagafrumvarp

Tengsl ferðaþjónustu við íslenska sögu

fyrirspurn

Framlagning skattafrumvarpa og störf þingsins fram að jólahléi

athugasemdir um störf þingsins

Virðisaukaskattur

(skráningarskylda, endurgreiðsla, álag o.fl.)
lagafrumvarp

Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Tilkynning um breytingar í nefndum

tilkynningar forseta

Lyfjalög

(lyfsala dýralækna, eftirlit, hámarksverð o.fl.)
lagafrumvarp

Þróunarsjóður sjávarútvegsins

(innflutningur úreltra skipa)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(stjórnlagaþing)
lagafrumvarp

Stjórnlagaþing

lagafrumvarp

Tilraunastöð í jarðrækt á Reykhólum

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Stuðningur Byggðastofnunar við atvinnumál í sameinuðum sveitarfélögum

fyrirspurn

Atvinnuréttindi útlendinga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Hópuppsagnir

(uppsögn ráðningarsamninga einstakra starfsmanna)
lagafrumvarp

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Listmenntun á háskólastigi

lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík)
lagafrumvarp

Afbrigði um dagskrármál

Brunatryggingar

(umsýslugjald o.fl.)
lagafrumvarp

Ársreikningar

lagafrumvarp

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála fyrir jólahlé

athugasemdir um störf þingsins

Afbrigði um dagskrármál

Hlutafélög

(aðlögun að ákvæðum EES-samnings)
lagafrumvarp

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Afgreiðsla stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Tilkynning um utandagskrárumræðu

tilkynningar forseta

Fjáraukalög 1994

lagafrumvarp

Verkfall sjúkraliða

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1995

lagafrumvarp

Jólakveðjur

Kveðjur

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Lánsfjárlög 1995

lagafrumvarp

Ábyrgð á láni til Silfurlax hf.

athugasemdir um störf þingsins

Kosning sjö fulltrúa og jafnmargra varafulltrúa úr hópi þingmanna í Norðurlandaráð, að viðhafðri hlutfallskosningu, skv. þingsályktun frá 15. desember 1961 um kjör fulltrúa í Norðurlandaráð, sbr. þingsályktun frá 3. desember 1969 og þingsálykun frá 17. nóvember 1983 um fullgildingu samkomulags um breytingu á samstarfssamningi Norðurlanda. Gildir kosningin þar til ný kosning hefur farið fram á næsta reglulega Alþingi

kosningar

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samningur um breytingar á tilteknum samningum EFTA-ríkjanna

þingsályktunartillaga

Fundarhlé

{---} [fundarhlé].

Samningur um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunar

þingsályktunartillaga

Mat á sláturafurðum

(eftirlitsgjald)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1995

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Nýársóskir

kveðjur

Minning Valdimars Indriðasonar

Snjóflóð í Súðavík

tilkynningar forseta

Minning Valdimars Indriðasonar

Málefni fatlaðra

skýrsla

Löggilding starfsheita í tækni- og hönnunargreinum

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hækkun áburðarverðs

umræður utan dagskrár

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Framkvæmd búvörusamningsins

beiðni um skýrslu

Varamenn taka sæti

varamenn taka þingsæti

Almenn hegningarlög

(skattalagabrot)
lagafrumvarp

Skattgreiðslur af útflutningi hrossa

fyrirspurn

Ræðutími í umræðu um þingsályktunartillögu um embættisfærslu umhverfisráðherra

tilkynningar forseta

Áfengislög

(viðvörunarmerki á umbúðir)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Tilkynning um utandagskrárumræður

tilkynningar forseta

Svör við fyrirspurnum

athugasemdir um störf þingsins

Málflytjendur

(fjárvarsla, starfsábyrgðartrygging)
lagafrumvarp

Öryggi í samgöngumálum Vestfjarða

umræður utan dagskrár

Hringamyndun og samþjöppun valds í íslenskri fjölmiðlun

umræður utan dagskrár

Minning Jónasar G. Rafnars

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan í kennaradeilunni með hliðsjón af afgreiðslu grunnskólafrumvarpsins

umræður utan dagskrár

Náttúruvernd

(stjórn náttúruverndarmála o.fl.)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá

tilkynningar forseta

Almennar stjórnmálaumræður (útvarpsumr.)

Afbrigði um dagskrármál

Vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum

(réttur útlendinga)
lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

(mannréttindaákvæði)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi vélfræðinga

(STCW-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Norðurlandasamningur um baráttu gegn mengun sjávar

þingsályktunartillaga

Atvinnuréttindi skipstjórnarmanna

(STCW-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda

(fjárfesting í erlendum verðbréfum, víkjandi skuldabréfum o.fl.)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kennaraverkfallið

umræður utan dagskrár

Eftirlit með skipum

(innflutningur skipa eldri en 15 ára)
lagafrumvarp

Áhafnir íslenskra kaupskipa

lagafrumvarp

Grunnskóli

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fundarhlé

{---} [fundarhlé].

Varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum

(eftirlitsmenn, greiðslur úr ofanflóðasjóði)
lagafrumvarp

Vernd Breiðafjarðar

lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Lok þingsetu Matthíasar Bjarnasonar

kveðjur

Afbrigði um dagskrármál

Þinglausnir

þingfrestun

Kosning forseta skv. 1. mgr. 3. gr. þingskapa

kosningar

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 164 127,68
Prent 131 39,67
Samtals 295 167,35
2,8 klst.