Sigfús Jónsson: ræður


Ræður

Minning Lárusar H. Bjarnasonar

Setning fundar í neðri deild

þingsetning

Stimpilgjald

lagafrumvarp

Verðtollur og bráðabirgðaverðtollur

lagafrumvarp

Sala og meðferð íslenskra afurða

lagafrumvarp

Gjöld 1936 með viðauka

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Bæjargjöld á Akureyri

lagafrumvarp

Söfnunarsjóður Íslands

lagafrumvarp

Stimpilgjald

lagafrumvarp

Bankavaxtabréf

lagafrumvarp

Vörugjald Sauðárkrókshrepps

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Vörugjald Sauðárkrókshrepps

lagafrumvarp

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Hafnarlög Siglufjarðar

lagafrumvarp

Landsreikningurinn 1933

lagafrumvarp

Vörugjald Sauðárkrókshrepps

lagafrumvarp

Bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs

lagafrumvarp