Sighvatur Björgvinsson: ræður


Ræður

Ferðagjaldeyrir

lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Lántaka vegna framkvæmda á sviði orkumála

lagafrumvarp

Lántaka Bjargráðasjóðs

lagafrumvarp

Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Ferðagjaldeyrir

lagafrumvarp

Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Beinar greiðslur til bænda

fyrirspurn

Sparnaður í fjármálakerfinu

fyrirspurn

Umboðsfulltrúar dóms- og kirkjumálaráðuneytisins

fyrirspurn

Greiðsla opinberra gjalda 1980

lagafrumvarp

Óverðtryggður útflutningur búvara

lagafrumvarp

Niðurgreiðsla á olíu til upphitunar húsa

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Tollskrá o.fl.

fyrirspurn

Umsvif erlendra sendiráða

fyrirspurn

Íslenskukennsla í Ríkisútvarpinu

fyrirspurn

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Tilkynning frá ríkisstjórninni

Umræður utan dagskrár

Bráðabirgðafjárgreiðslur úr ríkissjóði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Landgrunnsmörk Íslands til suðurs

fyrirspurn

Tollskrá

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Lántaka Framleiðsluráðs landbúnaðarins

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Orkujöfnunargjald

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Fjárlög 1980

lagafrumvarp

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Orkujöfnunargjald

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Hafnargerð við Dyrhólaey

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Flugvallagjald

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Nýting ríkisjarða í þágu aldraðra

þingsályktunartillaga

Áfengiskaup ráðuneyta

fyrirspurn

Störf milliþinganefndar í byggðamálum

fyrirspurn

Listskreytingar ískólum

fyrirspurn

Fjárfestingar- og lánsfjáráætlun 1980

skýrsla

Olíumöl

fyrirspurn

Samkomulag milli Íslands og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmál

þingsályktunartillaga

Iðnrekstrarsjóður

lagafrumvarp

Samkomulag milli Íslands og Noregs um fiskveiði- og landgrunnsmál

þingsályktunartillaga

Iðnrekstrarsjóður

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Afgreiðsla þingmála

um fundarstjórn

Aðstoð við þroskahefta

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Kosning sjö manna og jafnmargra vara í stjórn Húsnæðisstofnunar ríkisins

kosningar