Sighvatur Björgvinsson: ræður


Ræður

Kosning í fastanefndir í Nd.

kosningar

Viðskilnaður ríkisstjórnar Þorsteins Pálssonar

umræður utan dagskrár

Hvalveiðibann

lagafrumvarp

Stefnuræða forsætisráðherra

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Helgidagafriður

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ummæli viðskiptaráðherra um gróðurvernd

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vestmannaeyjaferja

fyrirspurn

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Efnahagsaðgerðir

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skatthlutföll, persónuafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárlög 1989

lagafrumvarp

Ástand í raforkumálum

umræður utan dagskrár

Ríkisreikningur 1979

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1989

lagafrumvarp

Gjöf menntmrh. til Kennarasambands Íslands

umræður utan dagskrár

Ríkisreikningur 1987

lagafrumvarp

Lán handrita á sýningar erlendis

fyrirspurn

Fjáraukalög 1987

lagafrumvarp

Ástandið í framhaldsskólunum

umræður utan dagskrár

Húsnæðisstofnun ríkisins

(húsbréfaviðskipti)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna stöðvunar hrefnuveiða

fyrirspurn

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(forgangur skattkrafna við skipti)
lagafrumvarp

Þingfararkaup alþingismanna

(biðlaun)
lagafrumvarp

Útboð opinberra rekstrarverkefna

þingsályktunartillaga

Kosningar, nefndarstörf o.fl.

um fundarstjórn

Tekjustofnar sveitarfélaga

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla um Sigló hf.

um fundarstjórn

Vegáætlun 1989-1992

þingsályktunartillaga

Málefni aldraðra

(heildarlög)
lagafrumvarp